In deze editie van Brand Stories vertelt Port of Amsterdam over zijn rol als intermodale containerhub gericht op Europese bestemmingen. Organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

De haven van Amsterdam, traditioneel groot in bulk, focust zich steeds meer op intermodaal vervoer, waarbij spoor, shortsea en binnenvaart belangrijke modaliteiten zijn. Port of Amsterdam manifesteert zich daarbij meer en meer als intermodale containerhub gericht op Europese bestemmingen en wil zich hierin verder ontwikkelen. Rob Smit, manager Spoor, Binnenvaart & Achterland bij Port of Amsterdam, vertelt over de toenemende containerlogistiek in de Amsterdamse haven.

De railshuttle naar Duisburg is de meest recente aanvulling voor het intermodale vervoer in de Amsterdamse haven. De nieuwe dienst is een initiatief van Samskip, Nunner Logistics, TMA, Duisport Agency en de haven van Amsterdam. Smit: ‘Op deze route werd altijd al veel lading per truck vervoerd. Nu gaat dat zoveel mogelijk per spoor en dat heeft grote voordelen. Zo kan er veel meer lading in één keer worden meegenomen, op het spoor kennen we geen congestie of verstoringen en er is per container sprake van minder uitstoot. De trein tussen de Amsterdamse terminal van TMA en de belangrijkste Europese binnenhaven Duisburg rijdt nu drie keer in de week. Vanaf januari willen we 5 keer per week gaan rijden mits de volumes blijven groeien.’ Een van de partners is Samskip. ‘Vanuit Duisburg is er een wijdvertakt netwerk van Samskip-diensten op Italië, Zweden, Polen, Denemarken en Turkije. Dat zijn belangrijke afzetgebieden. Met de nieuwe spoorverbinding zijn al deze bestemmingen vanuit Amsterdam een stuk beter bereikbaar.’

Amsterdam intermodaal in de lift

Smit: ‘Het is voor de klanten van Samskip efficiënter om goederen per spoor van terminal tot terminal te vervoeren dan wanneer er tussendoor nog een stukje met de vrachtauto moet worden gereden. Bovendien sluit de nieuwe verbinding uitstekend aan op de diensten van Nunner Logistics naar China. Nunner rijdt wekelijks treinen op de Chinese steden Xi’an en Changsha en maakt nu ook gebruik van de nieuwe spoordienst op Amsterdam. Vanuit China komen vooral consumentengoederen naar Europa. Richting China gaat het bijvoorbeeld om voedingsproducten zoals babyvoeding, maar ook om specifieke productiemachines.’

Op het gebied van shortsea is de haven van Amsterdam vooral actief op het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. Smit: ‘Vanaf Amsterdam heeft Samskip diensten op Hull en Tilbury. Deze Britse havensteden worden drie keer in de week aangedaan.’ Port of Amsterdam ziet de naderende brexit als een kans om de shortsea-diensten een verdere stimulans te geven. ‘Ongeacht de vorm waarin de Brexit uiteindelijk plaatsvindt, vanaf 1 januari veranderen de douaneformaliteiten. Douane-afhandeling van containers die per zeeschip tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU worden vervoerd kan door schaalvoordelen veel efficiënter worden afgewikkeld dan lading op trucks op de ferrydiensten.’ Daarbij ziet Smit ook een voordeel voor shortsea in tijden van corona. ‘Wanneer containers worden vervoerd per schip minimaliseer je het fysieke contact tussen mensen. Er komt bijvoorbeeld geen chauffeur aan te pas die de grens over moet.’

Naast containervervoer per spoor en shortsea zit ook het vervoer van containers per binnenvaart voor Amsterdam in de lift. ‘De callcijfers, met andere woorden de volumes op de binnenvaartschepen, nemen toe in de Amsterdamse haven’, aldus Smit. ‘Deze groei is het gevolg van het samenwerkingsverband op de North West Central Corridor, ook een initiatief van TMA. Containerladingen op de route Amsterdam, Rotterdam en Noord Nederland worden gebundeld. Containers uit Noord-Nederland worden in Amsterdam gecombineerd met containers uit de Amsterdamse regio en vervolgen hun weg naar de deepsea terminals in Rotterdam en vice versa. Door de grotere callsizes komen de containerbinnenvaartschepen van de North West Central Corridor in aanmerking om in vaste tijden gegarandeerd te worden afgehandeld bij de deepsea terminals op de Maasvlakte, wat de betrouwbaarheid ten goede komt. Hierdoor verminderen de congestiekosten. Iets waar de sector de laatste jaren veel last van heeft. Vanaf TMA varen de containerbinnenvaartschepen dagelijks op Rotterdam. Door de verbeterde containerbinnenvaart wil Amsterdam partijen verleiden om zoveel mogelijk containers via het water te laten vervoeren. Dit is ook beter voor het milieu en ontlast de drukke wegen rond Amsterdam.’

Een andere partij die een belangrijke rol speelt in de Amsterdamse intermodale hub is CTVrede. Zij heeft dagelijkse containerbinnenvaartdiensten op Rotterdam en Antwerpen, met bijvoorbeeld cacao. Vorig jaar heeft CTVrede een nieuwe terminal op Hoogtij gebouwd en met de nieuwe terminal is CTVrede helemaal klaar voor verdere ontwikkeling van de containerbinnenvaart: ‘veel ruimte, geen congestie en een hele moderne betrouwbare afhandeling.’

Op groen

De haven van Amsterdam richt zich in het intermodale speelveld specifiek op Europees vervoer van containers. ‘Er is ruimte en de afhandeling is betrouwbaar’. Alles staat op groen om de positieve ontwikkelingen verder door te zetten, aldus Smit. Daarnaast zet Port of Amsterdam alles op alles om vaart te maken met digitalisering, ondermeer met behulp van PortBase, waardoor dienstverleners steeds beter en actueel geïnformeerd worden over waar hun containers zijn.

Tenslotte is verduurzaming van de haven een van de belangrijke pijlers in de nieuwe bedrijfsstrategie van Port of Amsterdam. Volgens Smit speelt intermodaal vervoer hier een belangrijke rol in. ‘Door diverse maatregelen die gecoördineerd worden vanuit de Spoorgoederentafel, zetten wij erop in om het spoorgoederenvervoer verder te stimuleren en aantrekkelijker te maken ten opzichte van het wegvervoer. Amsterdam wil haar positie als Europese intermodale hub verder ontwikkelen zowel aan de zeekant via shortsea als naar het achterland via binnenvaart en spoor. Doel is om een diversere haven te worden die voor de regio waarde en werkgelegenheid oplevert.’

logo port of amsterdam

Dit verhaal is aan u verteld door Port of Amsterdam

BRAND STORIES

Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Heeft uw bedrijf ook een interessant verhaal? Neem contact met ons op en bekijk de mogelijkheden om ook te adverteren via Brand Stories.