In deze editie van Brand Stories vertelt North Sea Port zijn verhaal over conclusies van de havenweek voor het opstellen van een nieuw strategisch plan. Organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Die conclusie kan worden getrokken na drie webinars, een aandeelhouderscommissie en het jaarlijkse congres waarin de rol van North Sea Port in de ontwikkeling van het havengebied onder de loep werd genomen. CEO Daan Schalck is aangenaam verrast door de sterke stellingen die stakeholders innemen. ‘Ze zeggen heel duidelijk: onderneem zelf ook. Een heel uitdagende rol, waar we onze mensen en middelen op gaan inzetten. Het is tegelijkertijd heel aangenaam dat wij deze belangrijke rol toebedeeld krijgen en dat stakeholders ons niet zien als enkel de intermediair tussen de vervoersstromen.’ Schalck is ook blij dat het havenbedrijfsleven steeds beter grensoverschrijdend opereert. ‘De fusie werpt zo duidelijk haar vruchten af.’

Schaal

Dat grensoverschrijdende samenwerken gaat als het aan de stakeholders ligt veel verder dan de lijn tussen Nederland en Vlaanderen. Zeker als het gaat om niet-concurrerende onderwerpen. ‘Schaal is enorm belangrijk. Als we het bijvoorbeeld hebben over recycling dan gaat het niet alleen om de stad Gent of Vlissingen. Dan is die stad veel groter en moeten we ook samenwerken met Antwerpen, Amsterdam, Rotterdam en Brussel. En als we het echt goed doen, ook met het verzamelen van data, dan hoort zelfs Parijs daar bij. De omgeving is veel groter dan enkel ons havengebied’, zegt Schalck.

De verzameling van data waar Schalck over spreekt, is samen met energietransitie een van de belangrijke nieuwe pijlers voor het strategische plan, geven stakeholders aan. Voor digitalisering wordt duidelijk dat de bal bij North Sea Port ligt. De organisatie moet echter niet zelf het ‘warme water’ opnieuw gaan uitvinden, maar zal moeten aansluiten bij een bestaand platform. Het havenbedrijf kan met zowel Rotterdam als Antwerpen praten die beide gebruik maken van een ander platform. ‘We zullen hier binnen enkele maanden een keuze in moeten maken.’

Directieve rol

Zo’n digitaal platform mag niet stilstaan benadrukt Schalck. ‘Wij blijven ons dikwijls beperken tot alles over water, maar de andere modaliteiten moeten ook aangesloten worden op dat platform. Het bedrijfsleven verwacht dat wij inzicht hebben in veel meer dan alleen de ladingstromen.’ De stakeholders gingen tijdens de havenweek zelfs nog een stapje verder. ‘Zij zien niet alleen een leidende rol voor ons, maar ook een directieve rol, waarin het delen van data soms zelfs verplicht kan worden.’

Niet alleen op het vlak van digitalisering, ook in de energietransitie moet North Sea Port een leidende rol spelen. ‘De boodschap is helder. De industrie verwacht van ons dat wij ook mee investeren in bijvoorbeeld de aanleg van pijpleidingen om energietransitie mogelijk te maken.’

Voor iedereen

Schalck: ‘Het is een grote investering om dit te realiseren. North Sea Port kan dit niet alleen bekostigen, maar gaat hier graag de samenwerking voor aan. Als wij garant staan voor tien tot vijftien procent van de investering en het bedrijfsleven gezamenlijk mee investeert, kunnen we wel die leidende rol pakken.’ Voorwaarde voor investeringen in zowel digitalisering als energietransitie is dat de hele industrie er gebruik van kan maken, benadrukt Schalck.

Verschillende onderwerpen worden meegenomen in de nieuwe strategie en werden ook besproken tijdens het congres. Zo gaat het niet alleen om de haven zelf, maar ook om de omgeving. Bij ingrijpende veranderingen in het havengebied, moet de omgeving de kans krijgen om mee te participeren, zoals bij het Project Gentse Kanaalzone.

Modal shift

Ook de achterlandverbindingen krijgen een prominente plek in het nieuwe strategische plan. ‘We zijn druk bezig met de ontwikkeling van een goede spoorverbinding. De modal shift richting duurzaam vervoer van spoor en binnenvaart is heel belangrijk.’

Tot slot mogen de bedrijven die de haven groot maken niet vergeten worden. De (duurzame) ontwikkeling van de havenindustrie krijgt een prominente plek in het strategische plan. ‘Wij hebben een groot voordeel, we hebben als havengebied de ruimte om verder te groeien.’

Open

North Sea Port kiest er heel bewust voor om de industrie, stakeholders en omgeving op een open manier te betrekken bij de totstandkoming van een nieuw strategisch plan. ‘Alleen door goed samen te werken, kom je uiteindelijk verder. Zo kunnen we straks écht een Europese haven van formaat zijn. Onze baseline is niet voor niks Together Smarter´, aldus Schalck.

Alle ingebrachte ideeën worden meegenomen in de ontwikkeling van het het nieuwe strategische plan. De verwachting is dat deze in het voorjaar gepresenteerd kan worden.

Pieter van Geel
Tijdens het jaarlijkse havencongres maakte North Sea Port ook kennis met de nieuwe voorzitter van het Toezichthoudend Orgaan: Pieter van Geel. De oud-staatssecretaris is vanuit zijn achtergrond altijd enorm geïnteresseerd geweest in de ontwikkeling van verschillende vervoersstromen die in North Sea Port mooi samenkomen. Daarnaast kijkt Van Geel enorm uit naar de grensoverschrijdende samenwerking en om samen ook echt aan de slag te gaan. ‘We hebben voldoende input gekregen om te werken aan een mooi plan. Maar dan komt de volgende stap: het ook echt doen. Daar hebben we bij North Sea Port gelukkig de mensen voor.’

Dit verhaal is aan u verteld door North Sea Port.

BRAND STORIES

Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Heeft uw bedrijf ook een interessant verhaal? Neem contact met ons op en bekijk de mogelijkheden om ook te adverteren via Brand Stories.