HoogTij: duurzaam en bereikbaar

Brand Stories

De havenlocatie HoogTij is niet zomaar een duurzaam, logistiek bedrijventerrein met een verbinding tussen land en water. Port of Amsterdam en Gemeente Zaanstad hebben de handen ineen geslagen om dit gebied te ontwikkelen tot het beste vestigingsklimaat voor de voedingsmiddelenindustrie. Duurzaamheid en bereikbaarheid zijn daarbij belangrijke pijlers.

In deze editie van Brand Stories vertelt Port of Amsterdam over de samenwerking met Gemeente Zaanstad om HoogTij te ontwikkelen tot het beste vestigingsklimaat voor de voedingsmiddelenindustrie. Organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

HoogTij heeft een strategische ligging in het grootstedelijke gebied van Amsterdam. Dichtbij  Schiphol, de Amsterdamse haven en de tweede Coentunnel. Daardoor is het uitstekend bereikbaar over land én water. De locatie wordt ontwikkeld door de drie aandeelhouders: Port of Amsterdam, Gemeente Zaanstad en de Provincie Noord-Holland. De samenwerking tussen de eerste twee partijen is vanaf 2016 verder geïntensiveerd en richt zich op de verdere ontwikkeling van HoogTij met een focus op de voedingsmiddelenindustrie. Astrid Fisser van Port of Amsterdam en Alwin Westerbeek van Gemeente Zaanstad vertellen over hun samenwerking en over de vele duurzame kansen en mogelijkheden.

HoogTij

‘Het havenbedrijf is in 2017 gaan investeren in nautische infrastructuur’, aldus Fisser. ‘In dat jaar heeft het havenbedrijf besloten om een kade van 900 meter aan te leggen waar toekomstbestendige bedrijven, die goederen via het water kunnen overslaan, zich kunnen vestigen. Containerterminal CTVrede, logistiek dienstverlener Gam Bakker en expert in cacao opslag Vollers waren de eerste bedrijven die zich vestigden op het haventerrein.’  Westerbeek vult aan. ‘Met bedrijven zoals Verkade, Albert Heijn, Duyvis en
de cacaosector Cargill en Olam is de voedingsmiddelenindustrie van oudsher verankerd in Zaanstad. Samen met Port of Amsterdam willen we deze sterke food-propositie doorzetten, ook in de toekomst. Direct ten noorden van het haventerrein wordt er gewerkt aan Fase 2 van HoogTij. Dit  bedrijventerrein van ongeveer 35 hectare zal naar verwachting begin volgend jaar bouwrijp zijn. Op dit deel willen Gemeente Zaanstad en Port of Amsterdam hun food-propositie verder doorontwikkelen.’

Logistiek voordeel

Fisser prijst de verbinding tussen land en water van HoogTij omdat het een groot duurzaam voordeel oplevert. ‘De lading afkomstig van schepen kan meteen worden overgezet op bijvoorbeeld vrachtauto’s om vervolgens bij een bedrijf te lossen en andersom. Intermodaal vervoer werkt heel goed en elke logistieke stroom wordt daarom onder de loep genomen. Samen met de bedrijven kijken we naar hun infrastructurele behoeften om deze vormen van transport perfect op elkaar aan te laten sluiten. Ook is het voor bedrijven handig dat verschillende producten direct achter de terminal staan opgeslagen. Daarmee worden vervoersbewegingen tussen partijen sterk gereduceerd. Dat is goed voor het milieu, maar brengt ook kostenvoordeel met zich mee. Verder kijken we naar het elektrificeren van binnenvaart en duwbakken.’

kraan CTVrede

Duurzaam vestigingsklimaat

‘Maar ook de vestigingen van bedrijven an sich zijn duurzaam’, aldus Westerbeek. ‘Zo wordt er bij CTVrede gewerkt met een elektrische kraan die elektriciteit opwekt als hij zakt. Bedrijven installeren volop zonnepanelen op hun daken. En wij verkennen de mogelijkheden van windenergie op HoogTij. Voor het wagenpark kijken we havenbreed naar waterstof. Een aantal partijen sluit zich daar al bij aan.’ Een tankstation gevestigd op HoogTij is voornemens om waterstof aan te bieden in de nabije toekomst. ‘Wat ook
bijzonder is in deze tijd is dat we tijdens de stikstofdiscussie samen met de bedrijven eruit gekomen zijn dat zij zich vestigen binnen de strenge normeringen. Dit geeft ook aan dat bedrijven het belang inzien van groener werken en dus ver gaan in verduurzamen.’

Volgens Westerbeek ligt er voor de Gemeente Zaanstad een rol om de wet- en regelgeving te versimpelen. ‘Een paar jaar geleden hebben we ons havengeldsysteem geharmoniseerd met het havengeldsysteem van de haven van Amsterdam. Nu profiteert HoogTij daarvan omdat er nog maar
1 keer havengeld betaald hoeft te worden in plaats van twee keer. Datzelfde willen we gaan doen met het grondbeleid. Wet- en regelgeving maakt het nu nog moeilijk om energie uit te wisselen tussen bedrijven. Ook dit proberen we op te lossen om het beste vestigingsklimaat te creëren.’

Samenwerken en vertrouwen

Fisser: ‘De kracht van de ontwikkeling en het succes van HoogTij is de unieke samenwerking tussen Gemeente Zaanstad en Port of Amsterdam. De strategie van de haven is hetzelfde als van Zaanstad als het gaat om HoogTij. Het versterkt ons cluster: agrifood & cacao.  En het versterkt Zaanstad, omdat bedrijven uit de regio zich willen vestigen.’
Westerbeek vindt de samenwerking tussen Amsterdam, Zaanstad en de bedrijven heel uniek, ‘omdat in een paar jaar tijd veel van de grond is gekomen, letterlijk en figuurlijk.
We hebben behoorlijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van het haventerrein en het achterliggende bedrijventerrein. Vertrouwen creëren tussen verschillende partijen is hierbij essentieel. Een praktisch voorbeeld is dat medewerkers van Port of Amsterdam toegang hebben tot het kantoor van Gemeente Zaanstad en daar zelfstandig kunnen werken en vice versa. Een andere organisatie toelaten en laten meekijken in, geeft blijk van een stevige vertrouwensband’.

Dat de cacao-opslag zich uiteindelijk vestigde op HoogTij is volgens Westerbeek met name te danken aan het vertrouwen van de industrie in het gebied. ‘Cargill, bijvoorbeeld, geloofde in de food-propositie van HoogTij. Daarnaast wilden zij hun logistiek verduurzamen. De afstand van opslag tot fabriek is nu kleiner, wat bijdraagt aan het reduceren
van CO2-uitstoot. Een ander voorbeeld is Gam Bakker. Zij waren nog maar één jaar operationeel toen er al uitbreiding van de loods nodig was. Dat is extreem snel en voor ons een teken dat de synergie van HoogTij zijn vruchten afwerpt.’

logo port of amsterdam

Dit verhaal is aan u verteld door Port of Amsterdam

BRAND STORIES

Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Heeft uw bedrijf ook een interessant verhaal? Neem contact met ons op en bekijk de mogelijkheden om ook te adverteren via Brand Stories.

HoogTij: duurzaam en bereikbaar | NT

HoogTij: duurzaam en bereikbaar

Brand Stories

De havenlocatie HoogTij is niet zomaar een duurzaam, logistiek bedrijventerrein met een verbinding tussen land en water. Port of Amsterdam en Gemeente Zaanstad hebben de handen ineen geslagen om dit gebied te ontwikkelen tot het beste vestigingsklimaat voor de voedingsmiddelenindustrie. Duurzaamheid en bereikbaarheid zijn daarbij belangrijke pijlers.

In deze editie van Brand Stories vertelt Port of Amsterdam over de samenwerking met Gemeente Zaanstad om HoogTij te ontwikkelen tot het beste vestigingsklimaat voor de voedingsmiddelenindustrie. Organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

HoogTij heeft een strategische ligging in het grootstedelijke gebied van Amsterdam. Dichtbij  Schiphol, de Amsterdamse haven en de tweede Coentunnel. Daardoor is het uitstekend bereikbaar over land én water. De locatie wordt ontwikkeld door de drie aandeelhouders: Port of Amsterdam, Gemeente Zaanstad en de Provincie Noord-Holland. De samenwerking tussen de eerste twee partijen is vanaf 2016 verder geïntensiveerd en richt zich op de verdere ontwikkeling van HoogTij met een focus op de voedingsmiddelenindustrie. Astrid Fisser van Port of Amsterdam en Alwin Westerbeek van Gemeente Zaanstad vertellen over hun samenwerking en over de vele duurzame kansen en mogelijkheden.

HoogTij

‘Het havenbedrijf is in 2017 gaan investeren in nautische infrastructuur’, aldus Fisser. ‘In dat jaar heeft het havenbedrijf besloten om een kade van 900 meter aan te leggen waar toekomstbestendige bedrijven, die goederen via het water kunnen overslaan, zich kunnen vestigen. Containerterminal CTVrede, logistiek dienstverlener Gam Bakker en expert in cacao opslag Vollers waren de eerste bedrijven die zich vestigden op het haventerrein.’  Westerbeek vult aan. ‘Met bedrijven zoals Verkade, Albert Heijn, Duyvis en
de cacaosector Cargill en Olam is de voedingsmiddelenindustrie van oudsher verankerd in Zaanstad. Samen met Port of Amsterdam willen we deze sterke food-propositie doorzetten, ook in de toekomst. Direct ten noorden van het haventerrein wordt er gewerkt aan Fase 2 van HoogTij. Dit  bedrijventerrein van ongeveer 35 hectare zal naar verwachting begin volgend jaar bouwrijp zijn. Op dit deel willen Gemeente Zaanstad en Port of Amsterdam hun food-propositie verder doorontwikkelen.’

Logistiek voordeel

Fisser prijst de verbinding tussen land en water van HoogTij omdat het een groot duurzaam voordeel oplevert. ‘De lading afkomstig van schepen kan meteen worden overgezet op bijvoorbeeld vrachtauto’s om vervolgens bij een bedrijf te lossen en andersom. Intermodaal vervoer werkt heel goed en elke logistieke stroom wordt daarom onder de loep genomen. Samen met de bedrijven kijken we naar hun infrastructurele behoeften om deze vormen van transport perfect op elkaar aan te laten sluiten. Ook is het voor bedrijven handig dat verschillende producten direct achter de terminal staan opgeslagen. Daarmee worden vervoersbewegingen tussen partijen sterk gereduceerd. Dat is goed voor het milieu, maar brengt ook kostenvoordeel met zich mee. Verder kijken we naar het elektrificeren van binnenvaart en duwbakken.’

kraan CTVrede

Duurzaam vestigingsklimaat

‘Maar ook de vestigingen van bedrijven an sich zijn duurzaam’, aldus Westerbeek. ‘Zo wordt er bij CTVrede gewerkt met een elektrische kraan die elektriciteit opwekt als hij zakt. Bedrijven installeren volop zonnepanelen op hun daken. En wij verkennen de mogelijkheden van windenergie op HoogTij. Voor het wagenpark kijken we havenbreed naar waterstof. Een aantal partijen sluit zich daar al bij aan.’ Een tankstation gevestigd op HoogTij is voornemens om waterstof aan te bieden in de nabije toekomst. ‘Wat ook
bijzonder is in deze tijd is dat we tijdens de stikstofdiscussie samen met de bedrijven eruit gekomen zijn dat zij zich vestigen binnen de strenge normeringen. Dit geeft ook aan dat bedrijven het belang inzien van groener werken en dus ver gaan in verduurzamen.’

Volgens Westerbeek ligt er voor de Gemeente Zaanstad een rol om de wet- en regelgeving te versimpelen. ‘Een paar jaar geleden hebben we ons havengeldsysteem geharmoniseerd met het havengeldsysteem van de haven van Amsterdam. Nu profiteert HoogTij daarvan omdat er nog maar
1 keer havengeld betaald hoeft te worden in plaats van twee keer. Datzelfde willen we gaan doen met het grondbeleid. Wet- en regelgeving maakt het nu nog moeilijk om energie uit te wisselen tussen bedrijven. Ook dit proberen we op te lossen om het beste vestigingsklimaat te creëren.’

Samenwerken en vertrouwen

Fisser: ‘De kracht van de ontwikkeling en het succes van HoogTij is de unieke samenwerking tussen Gemeente Zaanstad en Port of Amsterdam. De strategie van de haven is hetzelfde als van Zaanstad als het gaat om HoogTij. Het versterkt ons cluster: agrifood & cacao.  En het versterkt Zaanstad, omdat bedrijven uit de regio zich willen vestigen.’
Westerbeek vindt de samenwerking tussen Amsterdam, Zaanstad en de bedrijven heel uniek, ‘omdat in een paar jaar tijd veel van de grond is gekomen, letterlijk en figuurlijk.
We hebben behoorlijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van het haventerrein en het achterliggende bedrijventerrein. Vertrouwen creëren tussen verschillende partijen is hierbij essentieel. Een praktisch voorbeeld is dat medewerkers van Port of Amsterdam toegang hebben tot het kantoor van Gemeente Zaanstad en daar zelfstandig kunnen werken en vice versa. Een andere organisatie toelaten en laten meekijken in, geeft blijk van een stevige vertrouwensband’.

Dat de cacao-opslag zich uiteindelijk vestigde op HoogTij is volgens Westerbeek met name te danken aan het vertrouwen van de industrie in het gebied. ‘Cargill, bijvoorbeeld, geloofde in de food-propositie van HoogTij. Daarnaast wilden zij hun logistiek verduurzamen. De afstand van opslag tot fabriek is nu kleiner, wat bijdraagt aan het reduceren
van CO2-uitstoot. Een ander voorbeeld is Gam Bakker. Zij waren nog maar één jaar operationeel toen er al uitbreiding van de loods nodig was. Dat is extreem snel en voor ons een teken dat de synergie van HoogTij zijn vruchten afwerpt.’

logo port of amsterdam

Dit verhaal is aan u verteld door Port of Amsterdam

BRAND STORIES

Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Heeft uw bedrijf ook een interessant verhaal? Neem contact met ons op en bekijk de mogelijkheden om ook te adverteren via Brand Stories.