In deze editie van Brand Stories vertelt Port of Moerdijk zijn verhaal over de samenwerking tussen bedrijven en modal shift in een sterk groeiend Moerdijk. Organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Annette van Ketel, commercieel manager logistiek van Port of Moerdijk, vertelt dat alle modaliteiten in Moerdijk – shortsea, binnenvaart en spoor – groeien. ‘Klanten die nog twijfelen om over te stappen van wegvervoer naar shortsea, binnenvaart of spoor, kunnen bij ons aankloppen met alle vragen die zij hebben over modal shift. Wij helpen bedrijven graag.’

Bart van ‘t Hof van shortsea-operator A2B-online en Niels Maat van spoorgoederenvervoerder Lineas werken met elkaar samen in Moerdijk om de modal shift een boost te geven. A2B-online onderhoudt een verbinding tussen Europa en de oostkust van Engeland. Van ‘t Hof: ‘Wij verschepen op jaarlijkse basis pakweg 200.000 containers. Een deel van onze activiteiten doen we met eigen containers, maar voor een groot deel verschepen we derden. Daarnaast beschikken we over zeven schepen.’ Lineas is de grootste private spoorgoederenvervoerder van Europa. Maat: ‘Onze focus ligt op de modal shift: vervoer van de weg afhalen en de goederen per spoor transporteren. We zijn in Nederland nu drie jaar actief, een periode waarin we zijn uitgegroeid tot Nederlands tweede grootste goederenvervoerder.’

Groeiende vraag

Door het koppelen van shortsea aan spoor en vice versa werken deze twee partijen samen. Van Ketel over de rol van Port of Moerdijk: ‘De spoor- en shortseaverbindingen worden op elkaar afgestemd. De verbindingen worden als een gezamenlijk product opgezet, zowel verre diensten als diensten dichtbij. Van de shuttle op Geleen en Antwerpen tot de shuttle op Italië en Duitsland. We willen de groeiambitie van de vestigers op Logistiek Park Moerdijk en die van bedrijven op onze bestaande terreinen faciliteren. Dit doen wij door te kijken waar volumes gekoppeld kunnen worden tussen de verschillende modaliteiten.’

Van ‘t Hof: ‘Het maritieme product van ons gecombineerd met de intermodale kansen die Lineas biedt.’ Maat: ‘Lineas was de eerst goederenvervoerder die met een containershuttle is gaan rijden vanaf logistiek dienstverlener CCT Moerdijk naar het Italiaanse Segrate, waar de shortsea-verbindingen van A2B-online aansluiten op onze spoorverbindingen. Deze trein rijdt nu nog vijf keer in de week op en neer. Maar we gaan opschalen naar zes keer in de week, omdat er zoveel vraag is. Op deze trein zitten inmiddels maar liefst dertig tot veertig logistiek dienstverleners.’

Port of Moerdijk

Succes

Lineas breidt vanwege het succes ook uit naar België. ‘Volgend jaar komt er een nieuwe containertrein bij, die vanuit Antwerpen naar Moerdijk rijdt, waardoor België automatisch ook wordt aangesloten op het netwerk van A2B-online. Omgekeerd kan A2B-online zijn containers via Antwerpen per spoor doorzetten naar Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en de rest van het Europese hinterland.’ Deze trein, die om te beginnen drie keer in de week gaat rijden, is volgens Maat heel bijzonder, omdat ‘dit een echte modal shift containertrein is’. ‘Vrachtauto’s die nu dagelijks tussen België en Moerdijk heen en weer rijden, zetten we nu op de trein. Op een goede containertrein kunnen 40 tot 50 vrachtauto’s mee. Tel de winst maar uit.’ De trein zal deel uitmaken van het Green Xpress Network van Lineas, waarbij intermodale goederen en conventionele goederen gebundeld worden. Maat hoopt dat de Belgische verbinding in samenwerking met A2B-online net zo’n succes wordt als de Italiaanse.
Van ‘t Hof: ‘Partnerships zoals met CCT Moerdijk en Lineas beschrijven wat mij betreft de markt van de komende jaren. Hierin spelen CCT Moerdijk en Port of Moerdijk ook een cruciale rol als verbindende factoren waardoor onze modaliteiten sterk worden ingezet.’

Aantrekkelijke verbindingen

‘Port of Moerdijk zet enorme stappen op het gebied van spoorinfrastructuur’, aldus Maat. ‘Het havenbedrijf investeert daar veel geld in. Dit zorgt voor vertrouwen richting de spoorgoederenvervoerders.’ Van Ketel haakt hierop aan. ‘Wij als Port of Moerdijk spreken onze sterke ambitie op het spoor hardop uit. We zijn blij met de Europese subsidie om de spoorterminal uit te breiden waarbij treinen tot 740 meter afgehandeld kunnen worden.’ Van ‘t Hof beaamt dat het havenbedrijf ambitieus is. ‘Port of Moerdijk beschikt over enorme flexibiliteit om uit te bouwen, te investeren, maar ook om op te schalen als klanten om meer vragen of juist af te schalen waar nodig.’ ‘Voor het shortsea cluster is de spoorverbinding tussen Antwerpen en Moerdijk aantrekkelijk. Zo kan lading vanuit België per multimodale verbindingen gekoppeld worden aan het shortsea netwerk in Moerdijk. Waarbij de knooppuntfunctie van Moerdijk optimaal gebruikt wordt. Daarbij concurreren wij met de Rotterdamse haven: via Moerdijk hoeven trucks niet over de drukke A15 te rijden. Dat pakt voordelig uit voor veel klanten, in kostprijs en in milieuvriendelijk denken.’

Uitbreiding spoorcapaciteit

Van ‘t Hof verwacht een positief effect op de shortseamarkt als de ergste versie van de brexit werkelijkheid wordt. ‘Het zou kunnen dat wat traditioneel via de tunnel naar de overkant wordt vervoerd, na de brexit via het water wordt getransporteerd. Douanetechnisch is goederenvervoer via shortsea makkelijker dan via vrachtauto’s. Iedere truck heeft een eigen chauffeur en eigen lading. Aan de grens gaat dit naar verwachting administratief gezien veel tijd kosten. Terwijl een schip met 150 containers in één keer aan de overkant is.  Ik ben ervan overtuigd dat dat heel wat aan volume gaat opleveren.’
‘Tot tevredenheid van vervoerders wordt het spoor van Moerdijk nog verder uitgebreid’, aldus Maat. ‘Zowel binnen CCT Moerdijk als op het station van Moerdijk: het aantal sporen wordt vergroot en de lengte van sporen wordt langer.’ Port of Moerdijk heeft samen met terminals, vervoerders en ProRail het project Lean Moerdijk opgezet om nog meer stappen te maken.

Van Ketel: ‘In dit project ligt de focus op de meerdere volumes die onze kant opkomen. We maken afspraken over efficiënte afhandeling en planning van de spoorcapaciteit.’

Ambities

Maat en Van ‘t Hof hebben nog meer ambities. Maat: ‘De spoorverbinding tussen Moerdijk en Antwerpen komt er definitief. Daarnaast willen we het Green Xpress Network uitbreiden met een regelmatige treinverbinding tussen Rotterdam en het Ruhrgebied. Deze rechtstreekse trein zou ook mogelijkheden bieden voor kleinere volumes vanaf bijvoorbeeld CCT Moerdijk, vanwege de directe aansluiting vanuit het Ruhrgebied op Tsjechië, Zuid-Duitsland en Polen.’

Van ‘t Hof ziet ook mogelijkheden nu rederij W.E.C. Lines rechtstreeks containervervoer vanuit Moerdijk met Spanje gaat verzorgen. ‘Ik zie twee kansen voor ons: een verbinding per spoor via Antwerpen in samenwerking met Lineas en een verbinding via shortsea die direct aansluit op Bilbao in samenwerking met W.E.C. Lines.’ Verder sluit Van ‘t Hof niet uit dat Moerdijk op termijn Ierland nog in beeld krijgt. ‘Vanuit Rotterdam blijft dat vaak een plezierig potentieel qua volume. Ook ontstaat er op Ierland nu een andere manier van transporteren, vanwege de brexit. Er zullen partijen gaan proberen om daar waar ze goederen eerst nog door het Verenigd Koninkrijk vervoerden, straks direct naar Dublin, Cork of Belfast te varen. Ook deze ontwikkeling biedt kansen.’

‘Dat Moerdijk blijft uitbreiden qua shortsea-netwerk blijkt ook uit de tweede afvaart van Viasea per 1 december. Hiermee wordt het netwerk en de frequentie op Noorwegen verder versterkt’, aldus Van Ketel. Kortom: Port of Moerdijk, haar klanten en toekomstige klanten staan klaar om de modal shift-ambities te realiseren voor zowel het directe Nederlandse achterland als Europese bestemmingen.

Dit verhaal is aan u verteld door Port of Moerdijk

BRAND STORIES

Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Heeft uw bedrijf ook een interessant verhaal? Neem contact met ons op en bekijk de mogelijkheden om ook te adverteren via Brand Stories.