De Verkeersonderneming: ‘Bereikbaarheid en keten-efficiëntie gaan hand in hand’

Brand Stories

Onder het motto ‘slimmer en schoner’ werkt De Verkeersonderneming aan verbetering van de bereikbaarheid in de regio Rotterdam. De organisatie doet dat onder meer door kennis en netwerk aan te bieden aan logistieke bedrijven. Volgens programmamanager Gerard Eijkelenboom en coördinator logistiek Henk Kolenbrander is de aanpak niet alleen goed voor de regio als geheel, maar vooral ook voor de keten-efficiëntie bij individuele ondernemers.

In deze editie van Brand Stories vertelt De Verkeersonderneming over haar aanpak om de regio Rotterdam bereikbaar te houden en tegelijkertijd ondernemers verder te helpen. Organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

De Verkeersonderneming is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam. Sinds 2011 heeft de organisatie een aanpak gericht op de logistieke sector in de regio. ‘De initiële gedachte was dat we minder vrachtwagens wilden in de spits’, vertelt Eijkelenboom. ‘Dat is een onderwerp waar ondernemers zich niet altijd even druk om maken. Het verminderen van het aantal vrachtwagenritten gaat echter hand in hand met het verbeteren van de efficiëntie en slimmere logistiek. En dat is wel een ambitie die aansluit bij de doelen van het bedrijfsleven.’

Makelaars

Bedrijven kunnen bij De Verkeersonderneming ondersteuning krijgen bij allerlei opgaven. Dat contact verloopt via een van de vijf makelaars, die allemaal hun eigen specialisme hebben. ‘We kunnen bijvoorbeeld helpen als zij willen overstappen naar een andere manier van plannen, een stap willen zetten in digitalisering of als ze hun mix van modaliteiten willen optimaliseren’, zegt Eijkelenboom. ‘Vaak zien we dat ze ergens tegenaan hikken. Dat kan een gebrek aan kennis zijn of de behoefte aan een steuntje in de rug bij de transitiekosten. We kunnen dan helpen door best practises aan te dragen, contacten te leggen of met een relatief kleine cofinanciering.’

‘Het gaat om het leggen van de juiste verbindingen’, voegt Kolenbrander toe. ‘Dat kan door bedrijven met elkaar in contact te brengen, maar ook door binnen een onderneming de juiste link te leggen om data en kennis die al aanwezig zijn, te ontsluiten.’

1.500 bedrijven

De Verkeersonderneming heeft een netwerk van ruim 1.500 bedrijven. Daarin ligt een belangrijke meerwaarde voor ondernemers. Voor corona bracht de organisatie bedrijven samen op bijeenkomsten rond een bepaald onderwerp. Tegenwoordig gebeurt dat noodgedwongen meer in de vorm van digitale workshops. Eijkelenboom: ‘We merken dat het het krachtigst is als ondernemers elkaar inspireren en verder helpen. We geven bedrijven die vooroplopen een podium. Maar het gaat ook om het netwerken. Er zijn samenwerkingen ontstaan die feitelijk drie bier en twee bitterballen hebben gekost. Dat lukt af en toe heel goed, maar soms ook niet. Logistiek is en blijft een enorm complex onderwerp.’

‘Het is niet alleen verbinden in het netwerk, maar ook in de keten’, zegt Kolenbrander. ‘We hebben een keer een transporteur en zijn opdrachtgever bij elkaar gezet. Dan denk je: dat is toch niet nodig? Maar het hielp ze enorm om hun transporten beter te spreiden en efficiënter in te richten.’

Resultaten

Al met al levert de aanpak van De Verkeersonderneming vijftien tot twintig concrete projecten per jaar op. ‘Met meetbare resultaten’, zegt Kolenbrander. ‘De inspanningen om de belasting van de infrastructuur te verminderen leiden tot 70.000 à 80.000 vermeden vrachtwagenritten per jaar, bijvoorbeeld door ladingen te combineren. Dat resultaat is goed voor een CO2-reductie van 3 tot 4 kiloton per jaar. Ons doel is om bereikbaarheid te verbeteren. Als we dat niet zouden doen, dan zou die alleen maar verslechteren. Daar hebben bedrijven ook baat bij, want het raakt ze direct in de portemonnee als ze stilstaan.’

De tekst loopt door onder de afbeelding.

Rotterdam Verkeersonderneming

Op dit moment is de verduurzaming van het wagenpark voor veel bedrijven actueel. ‘We krijgen vaker vragen over elektrificering’, zegt Kolenbrander. ‘Veel ondernemers zoeken naar manieren om hun logistiek zo in te richten dat ze binnenstedelijk vervoer met elektrische voertuigen kunnen uitvoeren vanuit hubs aan de rand van de stad. Het is een vraag die zowel speelt in de bouw als in de binnenstedelijke distributie. Je ziet dat die totaal verschillende sectoren daarin veel van elkaar kunnen leren. Juist in de kruisbestuiving ligt een belangrijke meerwaarde.’

Hot topic

Dat elektrisch vervoer hot topic is, is volgens Eijkelenboom niet toevallig. ‘Het maatschappelijk belang dringt bij steeds meer ondernemers door. Logistiek bestaat al lang niet meer alleen uit alleen maar zoveel mogelijk doorrijden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen komt terug in meer en meer aanbestedingen. Keten-efficiëntie is verder belangrijk vanwege de marges, die in het vervoer steeds verder onder druk komen te staan.’

Hoewel De Verkeersonderneming zelf geen rol heeft bij de ondersteuningsmaatregelen vanuit de overheid om verduurzaming te stimuleren, kan de organisatie bedrijven wel helpen om bij het juiste loket aan te kloppen. ‘We kunnen bedrijven vertellen welke wegen ze moeten bewandelen voor bijvoorbeeld subsidieregelingen’, zegt Eijkelenboom. ‘Dat zie ik als een soort service.

Ondanks dat fysieke bijeenkomsten nu niet door kunnen gaan, wil De Verkeersonderneming het aantal bedrijven in haar netwerk uitbreiden. ‘Het laaghangend fruit lijkt inmiddels geplukt’, zegt Eijkelenboom. ‘We zoeken bedrijven waar het iets meer moeite kost om een slag te maken. Ook daar helpt het om het gesprek aan te gaan. Bereikbaarheid en efficiëntie zijn immers voor iedereen goed. We doen dat onder meer met het organiseren van digitale bijeenkomsten over logistieke onderwerpen.’

Dit verhaal is aan u verteld door: De Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming logo

BRAND STORIES

Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Heeft uw bedrijf ook een interessant verhaal? Neem contact met ons op en bekijk de mogelijkheden om ook te adverteren via Brand Stories.

De Verkeersonderneming: ‘Bereikbaarheid en keten-efficiëntie gaan hand in hand’ | NT

De Verkeersonderneming: ‘Bereikbaarheid en keten-efficiëntie gaan hand in hand’

Brand Stories

Onder het motto ‘slimmer en schoner’ werkt De Verkeersonderneming aan verbetering van de bereikbaarheid in de regio Rotterdam. De organisatie doet dat onder meer door kennis en netwerk aan te bieden aan logistieke bedrijven. Volgens programmamanager Gerard Eijkelenboom en coördinator logistiek Henk Kolenbrander is de aanpak niet alleen goed voor de regio als geheel, maar vooral ook voor de keten-efficiëntie bij individuele ondernemers.

In deze editie van Brand Stories vertelt De Verkeersonderneming over haar aanpak om de regio Rotterdam bereikbaar te houden en tegelijkertijd ondernemers verder te helpen. Organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

De Verkeersonderneming is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam. Sinds 2011 heeft de organisatie een aanpak gericht op de logistieke sector in de regio. ‘De initiële gedachte was dat we minder vrachtwagens wilden in de spits’, vertelt Eijkelenboom. ‘Dat is een onderwerp waar ondernemers zich niet altijd even druk om maken. Het verminderen van het aantal vrachtwagenritten gaat echter hand in hand met het verbeteren van de efficiëntie en slimmere logistiek. En dat is wel een ambitie die aansluit bij de doelen van het bedrijfsleven.’

Makelaars

Bedrijven kunnen bij De Verkeersonderneming ondersteuning krijgen bij allerlei opgaven. Dat contact verloopt via een van de vijf makelaars, die allemaal hun eigen specialisme hebben. ‘We kunnen bijvoorbeeld helpen als zij willen overstappen naar een andere manier van plannen, een stap willen zetten in digitalisering of als ze hun mix van modaliteiten willen optimaliseren’, zegt Eijkelenboom. ‘Vaak zien we dat ze ergens tegenaan hikken. Dat kan een gebrek aan kennis zijn of de behoefte aan een steuntje in de rug bij de transitiekosten. We kunnen dan helpen door best practises aan te dragen, contacten te leggen of met een relatief kleine cofinanciering.’

‘Het gaat om het leggen van de juiste verbindingen’, voegt Kolenbrander toe. ‘Dat kan door bedrijven met elkaar in contact te brengen, maar ook door binnen een onderneming de juiste link te leggen om data en kennis die al aanwezig zijn, te ontsluiten.’

1.500 bedrijven

De Verkeersonderneming heeft een netwerk van ruim 1.500 bedrijven. Daarin ligt een belangrijke meerwaarde voor ondernemers. Voor corona bracht de organisatie bedrijven samen op bijeenkomsten rond een bepaald onderwerp. Tegenwoordig gebeurt dat noodgedwongen meer in de vorm van digitale workshops. Eijkelenboom: ‘We merken dat het het krachtigst is als ondernemers elkaar inspireren en verder helpen. We geven bedrijven die vooroplopen een podium. Maar het gaat ook om het netwerken. Er zijn samenwerkingen ontstaan die feitelijk drie bier en twee bitterballen hebben gekost. Dat lukt af en toe heel goed, maar soms ook niet. Logistiek is en blijft een enorm complex onderwerp.’

‘Het is niet alleen verbinden in het netwerk, maar ook in de keten’, zegt Kolenbrander. ‘We hebben een keer een transporteur en zijn opdrachtgever bij elkaar gezet. Dan denk je: dat is toch niet nodig? Maar het hielp ze enorm om hun transporten beter te spreiden en efficiënter in te richten.’

Resultaten

Al met al levert de aanpak van De Verkeersonderneming vijftien tot twintig concrete projecten per jaar op. ‘Met meetbare resultaten’, zegt Kolenbrander. ‘De inspanningen om de belasting van de infrastructuur te verminderen leiden tot 70.000 à 80.000 vermeden vrachtwagenritten per jaar, bijvoorbeeld door ladingen te combineren. Dat resultaat is goed voor een CO2-reductie van 3 tot 4 kiloton per jaar. Ons doel is om bereikbaarheid te verbeteren. Als we dat niet zouden doen, dan zou die alleen maar verslechteren. Daar hebben bedrijven ook baat bij, want het raakt ze direct in de portemonnee als ze stilstaan.’

De tekst loopt door onder de afbeelding.

Rotterdam Verkeersonderneming

Op dit moment is de verduurzaming van het wagenpark voor veel bedrijven actueel. ‘We krijgen vaker vragen over elektrificering’, zegt Kolenbrander. ‘Veel ondernemers zoeken naar manieren om hun logistiek zo in te richten dat ze binnenstedelijk vervoer met elektrische voertuigen kunnen uitvoeren vanuit hubs aan de rand van de stad. Het is een vraag die zowel speelt in de bouw als in de binnenstedelijke distributie. Je ziet dat die totaal verschillende sectoren daarin veel van elkaar kunnen leren. Juist in de kruisbestuiving ligt een belangrijke meerwaarde.’

Hot topic

Dat elektrisch vervoer hot topic is, is volgens Eijkelenboom niet toevallig. ‘Het maatschappelijk belang dringt bij steeds meer ondernemers door. Logistiek bestaat al lang niet meer alleen uit alleen maar zoveel mogelijk doorrijden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen komt terug in meer en meer aanbestedingen. Keten-efficiëntie is verder belangrijk vanwege de marges, die in het vervoer steeds verder onder druk komen te staan.’

Hoewel De Verkeersonderneming zelf geen rol heeft bij de ondersteuningsmaatregelen vanuit de overheid om verduurzaming te stimuleren, kan de organisatie bedrijven wel helpen om bij het juiste loket aan te kloppen. ‘We kunnen bedrijven vertellen welke wegen ze moeten bewandelen voor bijvoorbeeld subsidieregelingen’, zegt Eijkelenboom. ‘Dat zie ik als een soort service.

Ondanks dat fysieke bijeenkomsten nu niet door kunnen gaan, wil De Verkeersonderneming het aantal bedrijven in haar netwerk uitbreiden. ‘Het laaghangend fruit lijkt inmiddels geplukt’, zegt Eijkelenboom. ‘We zoeken bedrijven waar het iets meer moeite kost om een slag te maken. Ook daar helpt het om het gesprek aan te gaan. Bereikbaarheid en efficiëntie zijn immers voor iedereen goed. We doen dat onder meer met het organiseren van digitale bijeenkomsten over logistieke onderwerpen.’

Dit verhaal is aan u verteld door: De Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming logo

BRAND STORIES

Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Heeft uw bedrijf ook een interessant verhaal? Neem contact met ons op en bekijk de mogelijkheden om ook te adverteren via Brand Stories.