Siemens Mobility: ‘Alle techniek voor zero-emissie is nu al voorhanden’

Brand Stories

Siemens Mobility volgt de megatrends in de mobiliteit op de voet: klimaatverandering, ­demografie, urbanisatie, globalisatie, digitalisering.  Er is namelijk een revolutie bezig op die gebieden. ‘Het is gigantisch wat er gebeurt, bijvoorbeeld in China. Je herkent de steden niet meer vergeleken met enkele jaren geleden’, vertelt Olivier Gueydan, CEO van Siemens Mobility in Nederland.

In deze editie van Brand Stories vertelt Siemens Mobility zijn verhaal over de megatrends in mobilieit. Organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

‘De reistijden in de stad worden groter vanwege de enorme toename aan mensen. We gaan daardoor steeds meer tijd doorbrengen in het vervoer. Dat betekent ook dat de hoeveelheid goederenstromen in de stad fors meegroeit. Maar als we op dezelfde voet doorgaan, halen we de Parijs-doelstellingen niet. En dat zou echt catastrofaal zijn. We moeten nu in actie komen en niet wachten tot 2030. We moeten zo snel mogelijk CO2-neutraal worden,’ zegt Gueydan.

Mooie eerste stap

Om de transportsector hierbij te helpen ontwikkelt Siemens duurzame technologieën. ‘Alle technologie die we nodig hebben voor een schone wereld is nu al voorhanden. Maar de politiek moet wel beslissingen durven nemen om deze middelen in te zetten.’

Als voorbeeld noemt Gueydan de elektrische snelweg. In Duitsland worden er al proeven mee gedaan waar Siemens bij betrokken is. ‘Er rijden per dag duizenden dieselvrachtwagens in de driehoek Maasvlakte – Dordrecht – Antwerpen. Dat traject is nu al te elektrificeren via een bovenleiding en pantograaf-technieken waarmee je direct een enorme hoeveelheid CO2 reduceert. Dat zou al een mooie eerste stap zijn voor een duurzame transportsector die nu al te realiseren is. Dat vereist politieke moed.’

Ook op het gebied van spoorvervoer is nu al automatisering mogelijk via Automatic Train Operations (ATO), waardoor capaciteit en veiligheid van een lijn fors toeneemt. Treinen kunnen daardoor veel korter op elkaar rijden. ‘Een bestaande lijn automatiseren is veel goedkoper dan een nieuwe lijn bouwen. Zo zet je direct grote stappen in de capaciteit van emissieloos spoorvervoer. Wel moet de politiek richting aangeven welke kant ze op wil, dan zullen wij daar de benodigde techniek voor leveren. Voordat we denken aan uitbreiding moeten we eerst kijken naar slimme oplossingen voor bestaande infrastructuur. Extra asfalt heeft ook niet altijd zin. Historisch gezien wordt een drukke snelweg ook maar een paar uur per dag goed gebruikt.’

Zo is volgens Gueydan het probleem van gebrekkige stroomcapaciteit voor het opladen van elektrische trucks prima op te lossen door de bestaande vloot van elektrische auto’s te gebruiken. ‘Die staan 23 uur per dag stil en vormen een perfecte buffer als het stroomnet het zelf niet aankan.’

Auto als bezit gaat verdwijnen

Overigens zal de auto in de toekomst heel anders gebruikt worden, verwacht de CEO van Siemens Mobility. Een auto zal veel meer ‘publiek bezit’ worden. ‘De auto als persoonlijk vervoermiddel zal geleidelijk verdwijnen en onderdeel worden van een totaal mobiliteitsconcept’, zegt Gueydan.

Nederland zal daarin als een van de eerste landen voorop gaan in Europa, voorspelt hij. ‘We hebben in ons land al veel faciliteiten om dit werkelijkheid te maken. Maar dat vraagt ook politieke moed en slagvaardigheid. Een dergelijke verandering zal ook enorm bijdragen aan de energietransitie en daarom helpen in de strijd tegen klimaatverandering.’

Het concept van Mobility as a Service (MaaS) in volop in ontwikkeling. Siemens Mobility ontwerpt momenteel in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen (NS) en de grote stadsvervoerders RET (Rotterdam) HTM (Den Haag) een zogenaamd MaaS-platform. MaaS heeft tevens het potentieel om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten en dus het gebruik van vervoermiddelen te optimaliseren.

Volgens Siemens Mobility zullen in de nabije toekomst ook de auto en andere voertuigen die van de weg gebruik maken onderdeel uitmaken van MaaS. ‘Van deur tot deur je reis plannen, zonder dat je zelf nog een auto in bezit hoeft te hebben, dat is de toekomst. Je ziet nu al dat veel jongeren geen interesse hebben om een auto te bezitten. Dan komt een oplossing voor de files in ons land eindelijk in zicht. Ook de transportsector kan daarvan profiteren.’

Openbaar vervoer

Om het ideale mobiliteitsconcept te bereiken zal ook flink geïnvesteerd moeten worden in goed openbaar vervoer. ‘In de Randstad moeten er een half miljoen huizen bijkomen. Dan zal er ook fijnmazig openbaar moeten zijn. Na de coronacrisis zal de vraag naar openbaar vervoer weer enorm toenemen. Overheden moeten investeren in lightrail, metro en elektrisch busvervoer’, aldus Gueydan, die daarmee aansluit bij de oproep van de grote vervoersbedrijven om te investeren in openbaar vervoer.

Siemens Mobility heeft alles in huis om de mobiliteit in de moderne stad te optimaliseren: het hele transport ecosysteem op één smart platform. ‘Siemens Mobility neemt met haar portfolio een unieke plek in’, zegt Gueydan. ‘Ik durf dat zonder schroom uit te dragen. Wij hebben veel in huis van wat er voor nodig is om slimme en milieuvriendelijke mobiliteit te organiseren. En hoewel MaaS vooral gericht is op personenvervoer, biedt het ook volop kansen voor een duurzame organisatie voor de first- en last mile van lading. Geen eigen auto zal in de toekomst kunnen wedijveren met het niveau van service dat we in de toekomst zullen hebben.’

Dit verhaal is aan u verteld door Siemens Mobility

BRAND STORIES

Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Heeft uw bedrijf ook een interessant verhaal? Neem contact met ons op en bekijk de mogelijkheden om ook te adverteren via Brand Stories.

Siemens Mobility: ‘Alle techniek voor zero-emissie is nu al voorhanden’ | NT

Siemens Mobility: ‘Alle techniek voor zero-emissie is nu al voorhanden’

Brand Stories

Siemens Mobility volgt de megatrends in de mobiliteit op de voet: klimaatverandering, ­demografie, urbanisatie, globalisatie, digitalisering.  Er is namelijk een revolutie bezig op die gebieden. ‘Het is gigantisch wat er gebeurt, bijvoorbeeld in China. Je herkent de steden niet meer vergeleken met enkele jaren geleden’, vertelt Olivier Gueydan, CEO van Siemens Mobility in Nederland.

In deze editie van Brand Stories vertelt Siemens Mobility zijn verhaal over de megatrends in mobilieit. Organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

‘De reistijden in de stad worden groter vanwege de enorme toename aan mensen. We gaan daardoor steeds meer tijd doorbrengen in het vervoer. Dat betekent ook dat de hoeveelheid goederenstromen in de stad fors meegroeit. Maar als we op dezelfde voet doorgaan, halen we de Parijs-doelstellingen niet. En dat zou echt catastrofaal zijn. We moeten nu in actie komen en niet wachten tot 2030. We moeten zo snel mogelijk CO2-neutraal worden,’ zegt Gueydan.

Mooie eerste stap

Om de transportsector hierbij te helpen ontwikkelt Siemens duurzame technologieën. ‘Alle technologie die we nodig hebben voor een schone wereld is nu al voorhanden. Maar de politiek moet wel beslissingen durven nemen om deze middelen in te zetten.’

Als voorbeeld noemt Gueydan de elektrische snelweg. In Duitsland worden er al proeven mee gedaan waar Siemens bij betrokken is. ‘Er rijden per dag duizenden dieselvrachtwagens in de driehoek Maasvlakte – Dordrecht – Antwerpen. Dat traject is nu al te elektrificeren via een bovenleiding en pantograaf-technieken waarmee je direct een enorme hoeveelheid CO2 reduceert. Dat zou al een mooie eerste stap zijn voor een duurzame transportsector die nu al te realiseren is. Dat vereist politieke moed.’

Ook op het gebied van spoorvervoer is nu al automatisering mogelijk via Automatic Train Operations (ATO), waardoor capaciteit en veiligheid van een lijn fors toeneemt. Treinen kunnen daardoor veel korter op elkaar rijden. ‘Een bestaande lijn automatiseren is veel goedkoper dan een nieuwe lijn bouwen. Zo zet je direct grote stappen in de capaciteit van emissieloos spoorvervoer. Wel moet de politiek richting aangeven welke kant ze op wil, dan zullen wij daar de benodigde techniek voor leveren. Voordat we denken aan uitbreiding moeten we eerst kijken naar slimme oplossingen voor bestaande infrastructuur. Extra asfalt heeft ook niet altijd zin. Historisch gezien wordt een drukke snelweg ook maar een paar uur per dag goed gebruikt.’

Zo is volgens Gueydan het probleem van gebrekkige stroomcapaciteit voor het opladen van elektrische trucks prima op te lossen door de bestaande vloot van elektrische auto’s te gebruiken. ‘Die staan 23 uur per dag stil en vormen een perfecte buffer als het stroomnet het zelf niet aankan.’

Auto als bezit gaat verdwijnen

Overigens zal de auto in de toekomst heel anders gebruikt worden, verwacht de CEO van Siemens Mobility. Een auto zal veel meer ‘publiek bezit’ worden. ‘De auto als persoonlijk vervoermiddel zal geleidelijk verdwijnen en onderdeel worden van een totaal mobiliteitsconcept’, zegt Gueydan.

Nederland zal daarin als een van de eerste landen voorop gaan in Europa, voorspelt hij. ‘We hebben in ons land al veel faciliteiten om dit werkelijkheid te maken. Maar dat vraagt ook politieke moed en slagvaardigheid. Een dergelijke verandering zal ook enorm bijdragen aan de energietransitie en daarom helpen in de strijd tegen klimaatverandering.’

Het concept van Mobility as a Service (MaaS) in volop in ontwikkeling. Siemens Mobility ontwerpt momenteel in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen (NS) en de grote stadsvervoerders RET (Rotterdam) HTM (Den Haag) een zogenaamd MaaS-platform. MaaS heeft tevens het potentieel om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten en dus het gebruik van vervoermiddelen te optimaliseren.

Volgens Siemens Mobility zullen in de nabije toekomst ook de auto en andere voertuigen die van de weg gebruik maken onderdeel uitmaken van MaaS. ‘Van deur tot deur je reis plannen, zonder dat je zelf nog een auto in bezit hoeft te hebben, dat is de toekomst. Je ziet nu al dat veel jongeren geen interesse hebben om een auto te bezitten. Dan komt een oplossing voor de files in ons land eindelijk in zicht. Ook de transportsector kan daarvan profiteren.’

Openbaar vervoer

Om het ideale mobiliteitsconcept te bereiken zal ook flink geïnvesteerd moeten worden in goed openbaar vervoer. ‘In de Randstad moeten er een half miljoen huizen bijkomen. Dan zal er ook fijnmazig openbaar moeten zijn. Na de coronacrisis zal de vraag naar openbaar vervoer weer enorm toenemen. Overheden moeten investeren in lightrail, metro en elektrisch busvervoer’, aldus Gueydan, die daarmee aansluit bij de oproep van de grote vervoersbedrijven om te investeren in openbaar vervoer.

Siemens Mobility heeft alles in huis om de mobiliteit in de moderne stad te optimaliseren: het hele transport ecosysteem op één smart platform. ‘Siemens Mobility neemt met haar portfolio een unieke plek in’, zegt Gueydan. ‘Ik durf dat zonder schroom uit te dragen. Wij hebben veel in huis van wat er voor nodig is om slimme en milieuvriendelijke mobiliteit te organiseren. En hoewel MaaS vooral gericht is op personenvervoer, biedt het ook volop kansen voor een duurzame organisatie voor de first- en last mile van lading. Geen eigen auto zal in de toekomst kunnen wedijveren met het niveau van service dat we in de toekomst zullen hebben.’

Dit verhaal is aan u verteld door Siemens Mobility

BRAND STORIES

Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Heeft uw bedrijf ook een interessant verhaal? Neem contact met ons op en bekijk de mogelijkheden om ook te adverteren via Brand Stories.