In deze editie van Brand Stories vertelt Port of Den Helder zijn verhaal over de ontwikkeling van wind op zee en wat er in de toekomst nodig is om de nieuwe windparken te installeren en onderhouden. Organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

De ambities rondom energie vanuit de overheid zijn duidelijk: en er moet heel veel hernieuwbare energie vanuit wind op zee gaan komen. De oude routekaart gaf aan dat er in 2030 zo’n 11 GW op zee zou draaien, die ambitie is ondertussen aangepast naar 21 GW. En er wordt al gekeken naar de routekaart ná 2030; de verwachting is dat er in 2050 tussen de 38 en 72 GW op zee nodig is.

‘Dat is echt een ongelofelijke hoeveelheid windmolens op zee’, zegt Jacoba Bolderheij. Volgens de CEO van Port of Den Helder liggen er heel veel kansen voor deze haven rondom de installatie en het onderhoud van al die windmolens. ‘Er moeten schepen, mensen en apparatuur de zee op en dat kunnen we allemaal organiseren vanuit het centraal gelegen Den Helder.’

Blik op zee

‘Onze haven is een bijzondere’, vertelt Bolderheij. ‘In Den Helder vind je geen overslag of doorvoer. Onze blik is op zee gericht. En op de energie die in de toekomst nodig is.’ In de haven wordt behalve naar wind ook gekeken naar het produceren en mogelijk maken van andere vormen van hernieuwbare energie, denk aan waterstof, andere vormen van de blue economy, maar bijvoorbeeld ook de opslag van CO2.

Den Helder kijkt naar zee én de toekomst, benadrukt Bolderheij. De activiteiten rondom gaswinning worden minder en op lange termijn zie je steeds minder scheepsbewegingen. Dat komt door consolidatie van activiteiten en ook door het steeds efficiëntere werk. Waar operators voorheen solo op zee voeren, werken partijen nu samen. De haven blijft een offshore energiehub, maar gaat met de tijd en ontwikkelingen mee.

‘Al sinds de jaren 70 is Den Helder de hub voor alles wat onderhouden wordt op de Noordzee’, legt Bolderheij uit. ‘Er liggen hier voor de kust installaties en platforms voor de winning van fossiele energie. Dat loopt terug, maar als je kijkt naar wat nodig is aan energie en naar de overheidsambities rond wind op zee, dan is Den Helder een strategisch middelpunt ten opzichte van alles wat er gaat worden gebouwd.’

Middelpunt op de kaart

De directrice pakt er een kaart bij met daarop de locaties van de nieuwe windparken op zee. De locaties worden doorgaans in een batch van 700 megawatt uitgegeven via tenders. Den Helder is het middelpunt van de kaart. In een straal van 120 kilometer ligt het gros van de batches waar nieuwe parken moeten komen.

Die parken worden gebouwd door commerciële partijen zoals Shell en Eneco, Ørsted, Vattenfall. Vaak wordt er in een consortium samengewerkt. Voor de bouw van een windmolenpark is in Den Helder geen ruimte; hier ligt de focus op de installatie, het onderhoud en alles wat daarbij komt kijken.

Helihaven

Waarom is juist Den Helder zo’n ideale plek voor alle logistiek rondom wind op zee? Allereerst die centrale ligging, legt Bolderheij uit. ‘Maar zeker ook de manier waarop de haven is ingericht en het soort schepen wat hier terecht kan.’ De directrice wijst opnieuw naar haar scherm. Op een luchtfoto van de haven wijst ze de geschikte kades aan, de helihaven en twee bedrijventerreinen die niet direct aan het water zitten. ‘De Kooyhaven en Kooypunt. Hier voorzien we activiteiten die ondersteunend zijn aan de zeehaven, maar niet direct aan het water hoeven te liggen. Daar is nog ruimte beschikbaar, ook in de hoogste milieucategorie.’

De helikopterhaven is van belang in de offshore. ‘Dit is een van de grootste heliluchthavens rond de Noordzee. Dit type vervoer speelt een grote rol in efficiënt onderhoud op zee.’

Lees verder onder de foto

Port of Den Helder
Port of Den Helder

Systeemintegratie

‘Op nog langere termijn gaan we weer andere bewegingen zien op zee’, voorspelt Bolderheij. ‘Rondom waterstof. De bestaande infrastructuur van pijpleidingen spelen daarin een cruciale rol.’ 80 procent van het Nederlandse gas dat op de Noordzee wordt gewonnen, komt via Den Helder binnen. Die leidingen kunnen hergebruikt voor de toevoer van waterstof en ook voor de afvoer van CO2 door dat af te pompen. ‘Met een mooi woord heet dat systeemintegratie’, zegt Bolderheij. ‘Den Helder heeft ook op dat gebied alles in huis’.

Dat Den Helder met die blik op zee en op de toekomst een solide basis heeft, werd recent onderschreven door het Britse bedrijf SSE Renewables. Deze bouwer en ontwikkelaar van windmolenparken op zee heeft de haven gekozen als de hub van waaruit het zijn activiteiten in Nederland gaat uitvoeren wanneer ze de tender winnen. Naast een operationeel centrum in de Port of Den Helder voor het onderhoud van windmolenparken, wil SSE Renewables ook investeren in onder meer een innovatief waterstofproject en projecten met lokale onderwijsinstellingen.

Dit verhaal is aan u verteld door Port of Den Helder.

BRAND STORIES

Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Heeft uw bedrijf ook een interessant verhaal? Neem contact met ons op en bekijk de mogelijkheden om ook te adverteren via Brand Stories.