‘We zijn voor een snelle invoering van deze kilometerheffing​, zoals in de ons omringende landen’, reageert de logistieke brancheorganisatie. ‘Als we écht de files willen aanpakken zou alle verkeer een kilometerheffing moeten betalen. Maar als die kilometerheffing voor alleen het vrachtverkeer er dan toch komt, dan liefst snel. Transportondernemers willen namelijk graag verduurzamen en dankzij de opbrengsten van de kilometerheffing kan dat sneller.’

Tafel ‘Mobiliteit’

TLN praatte mee aan de tafel ‘Mobiliteit’ en zegt een aantal speerpunten terug te zien komen in de voorstellen. Het is volgens de brancheorganisatie nu zaak dat de politiek prioriteiten stelt om het goederenvervoer te helpen snel schoner te worden via elektrische voertuigen en biobrandstoffen.

‘De maatregelen als het gaat om schone stadsdistributie passen in de duurzaamheidsambities van TLN​, waarin we stellen dat uiterlijk 2030 alle stedelijke distributie zonder uitlaatgassen moet plaatsvinden. Daarbij moet de stedelijke distributie zo efficiënt mogelijk, want hoe minder ritten in de binnenstad, hoe beter’, aldus TLN. Ook wil de organisatie dat de beschikbare biobrandstof met voorrang naar de transportsector gaat. Het duurt immers langer voordat er elektrische vrachtauto’s zijn voor de lange afstanden, dan elektrische ​personenauto’s. Het wegvervoer buiten de steden zou dan vanaf 2030 volledig op biobrandstoffen over moeten.

Logistieke ketens

Verladersorganisatie Evofenedex ziet in het klimaatakkoord de bevestiging dat handels- en productiebedrijven op de goede weg zijn met het verduurzamen van hun logistieke ketens. Bestaande plannen om de bevoorrading van winkels en bedrijven in binnensteden emissieloos te maken, worden in het akkoord bevestigd. Het biedt afdoende aanknopingspunten om transport in Nederland versneld te helpen verduurzamen, aldus Evofenedex.

‘Onze leden gaan investeren in schonere eigen vrachtvoertuigen en dat wordt ondersteund met een door Evofenedex bepleit masterplan e-bestelauto. Kortom, we zitten op de goede weg’, zegt algemeen directeur Machiel van der Kuijl.

Biobrandstoffen

De milieuorganisaties maken zich wel grote zorgen over de forse inzet op biobrandstoffen. Gevreesd wordt dat de verwachtingen daarover te hoog zijn. ‘Echt duurzame biobrandstof is en blijft onvoldoende beschikbaar om grote CO2-besparing mee te realiseren’, reageren Greenpeace, Milieudefensie, de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu. Liever zien zij dat vervoer wordt verduurzaamd door meer in te zetten op elektrisch rijden. Ze zijn daarom ook tevreden met de voorstellen om elektrisch vervoer te versnellen en de inzet op schoon vervoer in steden.

Het hoofdlijnenakkoord dat is gepresenteerd bestaat uit een reeks door het maatschappelijk middenveld aangedragen voorstellen. Het Planbureau voor de leefomgeving berekent deze zomer hoeveel CO2 de voorstellen besparen en hoeveel geld het kost. Deze herfst bespreekt de Tweede Kamer de voorstellen en per januari 2019 moeten diverse maatregelen uit het Klimaatakkoord omgezet zijn in wetgeving.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement