Eindelijk worden compliance, veiligheid en transparantie als belangrijk voor het voortbestaan van de onderneming gezien. En zijn de verantwoordelijken voor deze zaken niet langer onvindbaar binnen de onderneming. Helaas zijn er nog steeds ontwijkende bewegingen.

Praten over duurzaamheid, transparantie en corporate governance is mode. Bedrijven willen erbij horen, meedoen. Maar de daarbij behorende consequenties dragen, is een andere zaak. Elke onderneming die serieus werk wil maken van goed, effi ciënt en verantwoord beleid, zal vanuit die verantwoordelijkheid keuzes moeten maken en daarnaar handelen. Het is opvallend dat overheden, die transparantie en corporate governance van bedrijven hoog in het vaandel hebben staan, vaak allergisch reageren wanneer ze zelf worden geconfronteerd met hun gebrek hieraan.

Het is steeds weer verbazingwekkend wat je als burger of ondernemer moet doen om inzage te krijgen in de achtergrond of criteria, die zijn gebruikt bij het nemen van overheidsbesluiten. Een kijkje in de keuken wordt vaak botweg geweigerd. Een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur of een gang naar de rechter is soms nodig om inzage in dossiers af te dwingen.

En wat te denken van WikiLeaks. Wellicht het ultieme voorbeeld hoe het gebrek aan transparantie en corporate governance tegen je kan gaan werken. Overheden die bedrijven oproepen tot transparantie, die wetgeving maken om die transparantie af te dwingen en nu zelf geconfronteerd worden met gegevens die ze liever niet op straat zien liggen. Als je ziet hoe onwennig, en soms zelfs regelrecht agressief, overheden daarmee omgaan, dan hoeft ook de gemiddelde ondernemer zich niet te schamen voor zijn terughoudendheid. Toch zal deze ontwikkeling zich ook in de komende jaren voortzetten.

Hoe vreemd dat ook klinkt, we gaan het prettig vinden. We slapen rustiger als we de zaken voor elkaar hebben. We kunnen beter opereren als we weten waar onze zwakke plekken zitten in de organisatie. We schrikken minder als er een keer iets fout gaat als iedereen op de hoogte is. En ja, u kunt nog steeds op zoek gaan naar de laagste belastingdruk of naar de goedkoopste oplossing, zolang u dat maar doet vanuit een verantwoordelijkheid jegens de samenleving en de onderneming. Het zijn spannende tijden waarin de overheid de controles op compliance en veiligheid aan de ondernemer overlaat, mits die daarover transparant communiceert. Het nieuwe jaar zal laten zien dat sommige ondernemingen die verantwoordelijkheid goed aankunnen, maar helaas ook dat andere ondernemingen de verleidingen niet kunnen weerstaan. Tot welke categorie behoort uw onderneming? En de overheid?