Column: De regering reageert

De regeringsreactie op het advies van de AIV "Een herijking van publieke en private verantwoordelijkheden" kwam op 1 april jl.

De regering meent dat de reders en kapiteins verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun schepen. Over mensen aan boord van die schepen wordt niet gesproken. Dat is jammer. De regering is van mening dat bescherming van individuele zeetransporten "onder bepaalde omstandigheden een overheidstaak is."

Daarom zal de overheid in uitzonderingsgevallen bescherming bieden in de vorm van militaire Vessel Protection Detachments. Daar mogen echter geen rechten aan worden ontleend, “want op de overheid rust geen algemene plicht om (deze vorm van) bescherming te bieden.” Weer wordt er zorgvuldig niet gesproken over de mensen aan boord. Dat kan ook niet, want dan zou onze premier wel erg in het nauw komen. Hij had immers net nog zo vurig in het parlement betoogd dat de overheid het als een dure plicht beschouwt om Nederlanders in het buitenland (op het strand van Libië) onder moeilijke omstandigheden te hulp te schieten.

De regering acht een geografisch onderscheid tussen de Golf van Aden en het Somalië Bassin en de Arabische Zee (en elders waar voor zeeroof ernstig moet worden gevreesd) niet uitvoerbaar. In de Golf van Aden zouden volgens het AIV-rapport militaire beveiligingsteams moeten kunnen worden ingezet. Buiten dit gebied zouden particuliere bewapende beveiligingsteams moeten worden overwogen. Niet uitvoerbaar dus. Voorlopig geen particuliere bewapende beveiligingsteams aan boord. Dat zou het geweldsmonopolie van de Staat raken en dat moet verder worden onderzocht. Er komt daarom een (ad hoc) commissie met een advies en pas dan kan de regering haar standpunt bepalen. Maar de tijd voor weer een commissie ontbreekt ons. Moeten er aan boord van Nederlandse schepen ook eerst doden vallen? Slaap zacht regering.

Geert J.W. de Vries,
Wybenga Advocaten

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Column: De regering reageert | NT

Column: De regering reageert

De regeringsreactie op het advies van de AIV "Een herijking van publieke en private verantwoordelijkheden" kwam op 1 april jl.

De regering meent dat de reders en kapiteins verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun schepen. Over mensen aan boord van die schepen wordt niet gesproken. Dat is jammer. De regering is van mening dat bescherming van individuele zeetransporten "onder bepaalde omstandigheden een overheidstaak is."

Daarom zal de overheid in uitzonderingsgevallen bescherming bieden in de vorm van militaire Vessel Protection Detachments. Daar mogen echter geen rechten aan worden ontleend, “want op de overheid rust geen algemene plicht om (deze vorm van) bescherming te bieden.” Weer wordt er zorgvuldig niet gesproken over de mensen aan boord. Dat kan ook niet, want dan zou onze premier wel erg in het nauw komen. Hij had immers net nog zo vurig in het parlement betoogd dat de overheid het als een dure plicht beschouwt om Nederlanders in het buitenland (op het strand van Libië) onder moeilijke omstandigheden te hulp te schieten.

De regering acht een geografisch onderscheid tussen de Golf van Aden en het Somalië Bassin en de Arabische Zee (en elders waar voor zeeroof ernstig moet worden gevreesd) niet uitvoerbaar. In de Golf van Aden zouden volgens het AIV-rapport militaire beveiligingsteams moeten kunnen worden ingezet. Buiten dit gebied zouden particuliere bewapende beveiligingsteams moeten worden overwogen. Niet uitvoerbaar dus. Voorlopig geen particuliere bewapende beveiligingsteams aan boord. Dat zou het geweldsmonopolie van de Staat raken en dat moet verder worden onderzocht. Er komt daarom een (ad hoc) commissie met een advies en pas dan kan de regering haar standpunt bepalen. Maar de tijd voor weer een commissie ontbreekt ons. Moeten er aan boord van Nederlandse schepen ook eerst doden vallen? Slaap zacht regering.

Geert J.W. de Vries,
Wybenga Advocaten

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement