Leveren en verzekeren

Er was eens een handelsmaatschappij in laboratoriumgoederen gericht op biosystems die een transactie aanging met een in Saudi-Arabië gevestigd bedrijf.

Over een en ander wordt goed nagedacht en de verkoper komt met de koper de Incoterm CIP (Incoterms 2000) overeen. Dit wordt keurig op alle documenten, waaronder de handelsfacturen, vermeld.

Het is de bedoeling dat deze zending per vliegtuig wordt vervoerd. Hiertoe benadert de verkoper een logistieke dienstverlener, die zich met name bezighoudt met het verzorgen van luchttransporten. Deze logistieke dienstverlener krijgt de opdracht om dit transport te verzorgen. Het gaat om goederen die gekoeld vervoerd moeten worden en daarom verpakt zijn in piepschuimdozen, waarin zich icepacks bevinden.De zending wordt door de verkoper gereed voor transport gemaakt en de logistieke dienstverlener laat deze door een vervoerder ophalen en naar zijn luchtvrachtloods brengen. Na enkele dagen blijkt, dat deze zending nog in de loods staat en niet is uitgeleverd aan de luchtvaartmaatschappij voor het transport.

De zending moet als verloren worden beschouwd, want de icepacks zijn inmiddels uitgewerkt. De verkoper wordt direct hiervan op de hoogte gesteld en deze stelt op zijn beurt de logistieke dienstverlener, mede namens de koper, aansprakelijk voor de ontstane schade.

Op enig moment meldt de koper zich bij de logistieke dienstverlener en deze dient en passant een claim in van £ 18.000,– met het vriendelijk verzoek dit bedrag over te maken.De logistieke dienstverlener beroept zich echter op de toepasselijkheid van de Fenex condities en biedt de koper op basis van het gewicht, zijnde 40 kg in dit geval, een vergoeding aan van € 176,–, zijnde 40kg x 4 S.D.R. per kg.

Voorts verwijst de logistieke dienstverlener naar de transportverzekering, die overeenkomstig de CIP Incoterm door de verkoper ten behoeve van de koper is afgesloten en verzoekt de koper daaronder zijn schade te reclameren.Dan komt de aap uit de mouw en blijkt dat de verkoper geen transportverzekering heeft afgesloten. Het blijkt dat de verkoper over onvoldoende kennis beschikte omtrent zijn verplichtingen die uit het overeenkomen van de Incoterm CIP (INCOterm 2000) voortvloeiden met het hierboven genoemde tot gevolg.Uiteindelijk hebben verkoper en koper onder de door hen afgesloten overeenkomst een probleem, dat door de verkopende partij opgelost zal moeten worden.Leveren en verzekeren gaat dus vaker samen dan partijen beseffen.Ken je klassiekers zou ik haast zeggen.

Cor van Maurik

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Leveren en verzekeren | NT

Leveren en verzekeren

Er was eens een handelsmaatschappij in laboratoriumgoederen gericht op biosystems die een transactie aanging met een in Saudi-Arabië gevestigd bedrijf.

Over een en ander wordt goed nagedacht en de verkoper komt met de koper de Incoterm CIP (Incoterms 2000) overeen. Dit wordt keurig op alle documenten, waaronder de handelsfacturen, vermeld.

Het is de bedoeling dat deze zending per vliegtuig wordt vervoerd. Hiertoe benadert de verkoper een logistieke dienstverlener, die zich met name bezighoudt met het verzorgen van luchttransporten. Deze logistieke dienstverlener krijgt de opdracht om dit transport te verzorgen. Het gaat om goederen die gekoeld vervoerd moeten worden en daarom verpakt zijn in piepschuimdozen, waarin zich icepacks bevinden.De zending wordt door de verkoper gereed voor transport gemaakt en de logistieke dienstverlener laat deze door een vervoerder ophalen en naar zijn luchtvrachtloods brengen. Na enkele dagen blijkt, dat deze zending nog in de loods staat en niet is uitgeleverd aan de luchtvaartmaatschappij voor het transport.

De zending moet als verloren worden beschouwd, want de icepacks zijn inmiddels uitgewerkt. De verkoper wordt direct hiervan op de hoogte gesteld en deze stelt op zijn beurt de logistieke dienstverlener, mede namens de koper, aansprakelijk voor de ontstane schade.

Op enig moment meldt de koper zich bij de logistieke dienstverlener en deze dient en passant een claim in van £ 18.000,– met het vriendelijk verzoek dit bedrag over te maken.De logistieke dienstverlener beroept zich echter op de toepasselijkheid van de Fenex condities en biedt de koper op basis van het gewicht, zijnde 40 kg in dit geval, een vergoeding aan van € 176,–, zijnde 40kg x 4 S.D.R. per kg.

Voorts verwijst de logistieke dienstverlener naar de transportverzekering, die overeenkomstig de CIP Incoterm door de verkoper ten behoeve van de koper is afgesloten en verzoekt de koper daaronder zijn schade te reclameren.Dan komt de aap uit de mouw en blijkt dat de verkoper geen transportverzekering heeft afgesloten. Het blijkt dat de verkoper over onvoldoende kennis beschikte omtrent zijn verplichtingen die uit het overeenkomen van de Incoterm CIP (INCOterm 2000) voortvloeiden met het hierboven genoemde tot gevolg.Uiteindelijk hebben verkoper en koper onder de door hen afgesloten overeenkomst een probleem, dat door de verkopende partij opgelost zal moeten worden.Leveren en verzekeren gaat dus vaker samen dan partijen beseffen.Ken je klassiekers zou ik haast zeggen.

Cor van Maurik

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement