Oppassen met het Handboek Douane

Het Handboek Douane is een van die Nederlandse verworvenheden die veel zekerheid geven aan ondernemers. Andere landen kijken jaloers naar ons.

Helaas moeten we vaststellen dat ook deze zekerheid ons is ontvallen. Niet omdat het Handboek niet meer zou bestaan, maar omdat een beroep op het Handboek niet kan slagen als (achteraf) blijkt dat de daarin opgenomen interpretatie van de Europese wetgeving onjuist is.

In een zaak waarin een Nederlands bedrijf een beroep deed op het Handboek Douane, geeft het Europese Hof van Justitie aan dat een dergelijk beroep op het Handboek Douane niet kan slagen als blijkt dat het meer toestaat dan in de Europese wetgeving is opgenomen. Waar gaat het hier om? In het Handboek Douane wordt geaccepteerd dat een ‘Bindende Tarief Inlichting’ (BTI) wordt gebruikt door een douaneagent, die op eigen naam en voor eigen rekening, maar in opdracht van een derde, een BTI gebruikt bij aangiften van zijn opdrachtgever.

Het Hof stelt dat de Europese regelgever het gebruik echter alleen aan de houder van de BTI toestaat en dat derhalve geen beroep op het Handboek mogelijk is. Het gevolg mag duidelijk zijn. Het Hof is van mening dat onjuiste interpretatie van Europese wetgeving, zelfs als die wordt gepubliceerd als beleidsregel door de Staatssecretaris, volledig voor rekening komt van de importeur en zijn aangever.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Oppassen met het Handboek Douane | NT

Oppassen met het Handboek Douane

Het Handboek Douane is een van die Nederlandse verworvenheden die veel zekerheid geven aan ondernemers. Andere landen kijken jaloers naar ons.

Helaas moeten we vaststellen dat ook deze zekerheid ons is ontvallen. Niet omdat het Handboek niet meer zou bestaan, maar omdat een beroep op het Handboek niet kan slagen als (achteraf) blijkt dat de daarin opgenomen interpretatie van de Europese wetgeving onjuist is.

In een zaak waarin een Nederlands bedrijf een beroep deed op het Handboek Douane, geeft het Europese Hof van Justitie aan dat een dergelijk beroep op het Handboek Douane niet kan slagen als blijkt dat het meer toestaat dan in de Europese wetgeving is opgenomen. Waar gaat het hier om? In het Handboek Douane wordt geaccepteerd dat een ‘Bindende Tarief Inlichting’ (BTI) wordt gebruikt door een douaneagent, die op eigen naam en voor eigen rekening, maar in opdracht van een derde, een BTI gebruikt bij aangiften van zijn opdrachtgever.

Het Hof stelt dat de Europese regelgever het gebruik echter alleen aan de houder van de BTI toestaat en dat derhalve geen beroep op het Handboek mogelijk is. Het gevolg mag duidelijk zijn. Het Hof is van mening dat onjuiste interpretatie van Europese wetgeving, zelfs als die wordt gepubliceerd als beleidsregel door de Staatssecretaris, volledig voor rekening komt van de importeur en zijn aangever.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement