Afgezien van de omstreden afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding, die een nog onbekend effect op de mobiliteit in Nederland heeft, zijn er geen maatregelen bij die de sector in het bijzonder raken.

Het meeste geld is gemoeid met de bezuinigingen op infrastructuur. Het bedrag dat het ministerie van Infrastructuur & Milieu volgend jaar moet inleveren, is 430 miljoen euro, maar voor meer dan de helft (230 miljoen) is dat tijdelijk. Dat geld komt later terug op de begroting: het zal voor een aantal projecten wellicht uitstel betekenen, maar geen afstel.

De 200 miljoen die werkelijk wordt gekort, is een flink bedrag maar op het hele budget van het MIRT (rond de 7 miljard per jaar) niet onoverkomelijk. En hoewel het goederenvervoer daar niet direct van profiteert, er staat wel een extra investering van 100 miljoen in het OV tegenover.

Met daarnaast de bevestiging dat het accijnsvoordeel voor de binnenvaart blijft behouden en ongunstige alternatieven voor het eurovignet van tafel zijn, moet de conclusie luiden: het had erger gekund.

Frank de Kruif