Juridisch gezien zijn verpakking en goed één geheel. Dus gebrekkige verpakking waardoor schade aan de goederen ontstaat, wordt aangemerkt als een gebrek van de verzekerde zaak.

Zo ook bij een importeur van UV-lampen. Deze importeur koopt deze voor het eerst in China en legt de kartons met dozen in een enkele laag op de bodem van een 20’ft container. Het transport naar Nederland is onder normale omstandigheden uitgevoerd en op zogenaamde losse postbasis op standaardvoorwaarden voor het transportrisico verzekerd. Bij aankomst in Nederland blijkt echter dat de gehele partij in gruzlementen is.

De importeur dient onder de transportverzekering een claim in van 187.000 dollar.

Onderzoek door een ingeschakelde expert wijst onder andere uit dat de verpakking van de lampen onvoldoende is en dat er ongeveer een halve meter speling was tussen de dozen en de achterste wand van de container. Hierdoor kon de lading gedurende het transport gaan schuiven.

De betrokken verzekeraars hebben op grond van deze feiten dekking onder de transportverzekering geweigerd.

Cor van Maurik