Jarenlang zijn de vakbonden en de werkgevers in het beroepsgoederenvervoer elkaar in de haren gevlogen over vermeende misstanden bij de inschakeling van goedkope buitenlandse arbeidskrachten. Bonden provoceerden invallen bij vervoerders en sleepten bedrijven voor de rechter. Het is de grote verdienste van zowel werkgevers als bonden dat zij over al die geschillen nu zijn heengestapt en elkaar hebben gevonden in regels die klaarheid scheppen.

Die regels zullen Nederlands transport uitgevoerd met buitenlanders soms stellig duurder maken. Niet altijd zal de klant die meerkosten voor zijn rekening willen nemen, zodat verlies van lading dreigt. Dat is een nadeel. Daar staat tegenover dat de schijn van knoeierij, uitbuiting en verdringing van Nederlandse chauffeurs door buitenlanders nu wordt weggenomen en er aan dit front eindelijk rust komt. Dat voordeel moet zwaarder wegen dan het nadeel.

Folkert Nicolai