In het ‘document verbetertraject’ van Odfjell staat te lezen dat het bedrijf het ‘Hearts & Minds’-veranderingsmodel invoert, een door Shell ontwikkeld model ‘om een cultuur te creëren waarin een ieder uit zichzelf datgene doet wat nodig is om zonder ongelukken te werken’. Opnieuw een schuldbekentenis: blijkbaar ontbrak het bij de Noorse gevaarlijke stoffen-bewaarder aan zo’n cultuur.

De Familie Flodder-cultuur bij Odfjell, om het zo maar te noemen, zorgde ervoor dat sommige tanks ruim dertig jaar lang niet werden geïnspecteerd. Milieudienst DCMR komt nu met de eis, dat er binnen zes weken inspectierapporten van tachtig opslagtanks op tafel komen, anders moet de boel sluiten. Het gegrom van DCMR klinkt ineens kordaat en hoopgevend, maar roept ook vragen op. Hoe zit het dan met dat ‘verbetertraject’? Net als Odfjell komt DCMR nu naar buiten toe met mooie praatjes, maar praten de twee ook mét elkaar? En waar is de milieudienst de afgelopen dertig jaar zelf mee bezig geweest? Ook bij inspectiediensten ontbreekt het duidelijk aan die ‘Hearts & Minds’.

Paul Jumelet

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement