Stop met plunderen en investeer weer

TLN en EVO verklaarden deze week dat het Infrastructuurfonds inmiddels verworden is van ‘grabbelton’ tot ‘plunderpot’.

Ze vrezen waarschijnlijk terecht dat de minister en de staatssecretaris hun eerder gemaakte bezuinigingsplannen opnieuw moeten bekijken.

Eelco Brinkman van Bouwend Nederland deelt de vrees van TLN en EVO. Hij geeft aan dat er al veel te veel is bezuinigd op infrastructuur en dat er juist nu flink geïnvesteerd moet worden. En hij heeft gelijk. Bezuinigingen zijn noodzakelijk als het slecht gaat, maar juist in sectoren die zo’n grote impact op de economie hebben als de transportsector, moet je juist investeren als het slecht gaat. Bezuinig op andere portefeuilles en houd niet zo halsstarrig vast aan de drie-procentsnorm die Europa ons heeft opgelegd. In elk geval niet ten koste van een essentiële motor van de economie zoals infrastructuur.

Gelukkig krijgen we impliciet steun van de eminences grises van de grootste regeringspartij. Frits Bolkestein, Hans Wiegel en Ed Nijpels zaten in het tv-programma Nieuwsuur ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de VVD. Zij gaven aan het heel verstandig te vinden als het kabinet de drie-procentsnorm tijdelijk oprekt om een sociaal akkoord te bereiken en om bezuinigingen te voorkomen die de economie schade kunnen toebrengen. Ook het Centraal Planbureau heeft een dergelijke boodschap laten uitgaan en waarschuwt voor het zogeheten ‘kapotbezuinigen’.

Hoe dan ook: nieuwe bezuinigingen op infra zijn een schoolvoorbeeld van penny wise, pound foolish. Want zoals Bouwend Nederland het al stelt: ‘De toenemende scheefgroei aan belastinginkomsten en uitgaven aan infrastructuur en de extreem kleine toegevoegde waarde aan het totale begrotingstekort, staan niet in verhouding tot de enorme werkgelegenheidseffecten voor de sector en de roofbouw die ermee wordt gepleegd op de Nederlandse infrastructuur.’

Kortom het infrastructuurfonds moet weer een echt investeringsfonds worden en geen plunderpot. Bezuinigingen op die pot zijn toch alleen maar een druppel op de gloeiende plaat van het tekort en heeft veel te veel ernstige nadelen.

Harald Roelofs

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Stop met plunderen en investeer weer | NT

Stop met plunderen en investeer weer

TLN en EVO verklaarden deze week dat het Infrastructuurfonds inmiddels verworden is van ‘grabbelton’ tot ‘plunderpot’.

Ze vrezen waarschijnlijk terecht dat de minister en de staatssecretaris hun eerder gemaakte bezuinigingsplannen opnieuw moeten bekijken.

Eelco Brinkman van Bouwend Nederland deelt de vrees van TLN en EVO. Hij geeft aan dat er al veel te veel is bezuinigd op infrastructuur en dat er juist nu flink geïnvesteerd moet worden. En hij heeft gelijk. Bezuinigingen zijn noodzakelijk als het slecht gaat, maar juist in sectoren die zo’n grote impact op de economie hebben als de transportsector, moet je juist investeren als het slecht gaat. Bezuinig op andere portefeuilles en houd niet zo halsstarrig vast aan de drie-procentsnorm die Europa ons heeft opgelegd. In elk geval niet ten koste van een essentiële motor van de economie zoals infrastructuur.

Gelukkig krijgen we impliciet steun van de eminences grises van de grootste regeringspartij. Frits Bolkestein, Hans Wiegel en Ed Nijpels zaten in het tv-programma Nieuwsuur ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de VVD. Zij gaven aan het heel verstandig te vinden als het kabinet de drie-procentsnorm tijdelijk oprekt om een sociaal akkoord te bereiken en om bezuinigingen te voorkomen die de economie schade kunnen toebrengen. Ook het Centraal Planbureau heeft een dergelijke boodschap laten uitgaan en waarschuwt voor het zogeheten ‘kapotbezuinigen’.

Hoe dan ook: nieuwe bezuinigingen op infra zijn een schoolvoorbeeld van penny wise, pound foolish. Want zoals Bouwend Nederland het al stelt: ‘De toenemende scheefgroei aan belastinginkomsten en uitgaven aan infrastructuur en de extreem kleine toegevoegde waarde aan het totale begrotingstekort, staan niet in verhouding tot de enorme werkgelegenheidseffecten voor de sector en de roofbouw die ermee wordt gepleegd op de Nederlandse infrastructuur.’

Kortom het infrastructuurfonds moet weer een echt investeringsfonds worden en geen plunderpot. Bezuinigingen op die pot zijn toch alleen maar een druppel op de gloeiende plaat van het tekort en heeft veel te veel ernstige nadelen.

Harald Roelofs

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement