Deze donderdag voert ‘Actie in de Transport’ opnieuw acties. Al is de opkomst nog lager, zelfs met vijf trucks kun je een rijbaan versperren. Files zijn gegarandeerd, aandacht is verzekerd.

Wat deze mensen willen bereiken, voor zover dat valt op te maken uit het ondoorgrondelijke proza dat ze afscheiden, is onrealistisch, onhaalbaar en onwenselijk. Voorbeeld van een ‘mogelijke optie’? ‘Het beroep chauffeur mag niet door andere EU-burgers worden gedaan zolang ontslagen van Nederlandse chauffeurs aan de orde zijn.’

Dat veel chauffeurs hun werk te danken hebben aan het feit dat de Nederlandse transportsector (meer nog, het bedrijfsleven als geheel) dankzij het vrije verkeer van goederen zijn vleugels in heel Europa heeft kunnen uitslaan, is niet doorgedrongen. Integendeel, het is ‘te absurd voor woorden dat Brussel het vrije woon/werkverkeer (sic) oplegt’.

‘Actie in de Transport’ heeft de simpele opvatting dat ‘de politiek’ schuldig is. Die zit bij Brussel in de tang, is star, dan wel eigenwijs. Van het genoemde streven om ‘ons tuintje vrij van onkruid te houden’ en de bereidwilligheid om ‘te helpen om het onkruid van anderen te doen opruimen’, valt te hopen dat het minder giftig is bedoeld dan dat het overkomt.

Behalve kortzichtig is de opstelling van de actievoerders achterhaald. Niemand zal beweren dat de liberalisering van het wegvervoer vlekkeloos is verlopen, dat er geen misstanden zijn ontstaan of misbruik is gepleegd. Dat is niet de schuld van ‘de politiek’; in tegendeel, de politiek heeft daarop gereageerd door bij die liberalisering op de rem te trappen (al dan niet terecht) en de handhaving van de bestaande regels te verscherpen. Dat gebeurt zowel internationaal – de Europese Commissie die de uitbreiding van de cabotage schrapt – als nationaal – het kabinet dat het toezicht op de sociale en technische eisen aan het wegvervoer intensiveert.

Uiteraard, het staat ieder vrij voor zijn belangen, of wat hij daarvoor houdt, op te komen. Maar dan op een manier die de belangen van anderen, buitenstaanders, niet schaadt. Dat geldt voor Duitse sluiswachters, dat geldt voor Nederlandse vrachtwagenchauffeurs.

Frank de Kruif