Echt overkoepelend is die organisatie trouwens al niet meer te noemen, want eerder haakte het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) in het grote fusieproces af. Deze organisatie zag haar ledengroep ‘varende ondernemers’ overstappen naar de nieuwe BLN, maar behield de grote rederijen aan boord en legde zich, toen alle fusieperikelen achter de rug waren, weer gewoon toe op het eigenlijke werk: de professionele belangenbehartiging voor haar leden.

De andere organisaties die bij BLN zijn betrokken, Schuttevaer dus en Binnenvaart Branche Unie, waarvan de laatste inmiddels een toetredingsovereenkomst met BLN heeft getekend,
hebben daar nauwelijks tijd voor. Er moet vooral
vruchteloos en lang worden gepraat over het samengaan in
die ene BLN. De discussies daarover worden doorgaans op zo
grove wijze gevoerd dat je je afvraagt waarom ze in dat gebouw
binnenvaart niet liever elk in hun eigen kamer blijven.

In het jaren geleden begonnen ‘transitieproces’, dat de door
overcapaciteit geplaagde bedrijfstak naar een betere toekomst
moet voeren, is nog nauwelijks vordering gemaakt. Dat is zeer
te betreuren, want de binnenvaart verdient die betere toekomst.
Die is alleen bereikbaar als de binnenvaart over gewichtige
onderwerpen met één mond spreekt en er ook verder
in slaagt kleine meningsverschillen niet meteen tot
onsmakelijke ruzies te laten escaleren.

Dat gebeurt nu wel. Het lijkt er zelfs een beetje op dat het transitie-overleg de sfeer misschien nog wel meer heeft verpest
dan het geval was voor dat overleg moest gaan plaatsvinden.
Het is diegenen die het overleg in goede banen moesten leiden,
allerminst gelukt hun rol als verzoenende moderator tot
een goed einde te brengen. De ellende in deze branche is ook
wel een beetje dat de grote organisaties op hun beurt weer uit
kleine onderorganisatietjes bestaan, met allemaal, zonder
uitzondering, grote besturen, gevormd door enorme karakters
die onophoudelijk met elkaar in botsing komen.

Hoe het verder moet? Tja, wellicht zal uiteindelijk Schuttevaer
toch wel toetreden tot BLN. Dat is overigens al eens mislukt
toen een conflict ontstond over de toetredingsvoorwaarden.
Gaat het de volgende keer goed, dan is in elk geval bereikt
dat tussen twee kamers in het gebouw binnenvaart de muren
kunnen worden weggehaald. Het is niet veel, maar tenminste
iets. We hebben dan geen tien vogels meer in de lucht, maar
één klein, aardig vogeltje in de hand.

Daarna moest het maar eens rustig worden aan de vergadertafel.
Dan kan de binnenvaart zich eindelijk weer eens ten
volle concentreren op waar het allemaal om gaat. Lading acquireren
en varen.

Folkert Nicolai

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement