Doorpakken

In mei 2013, alweer bijna een jaar geleden dus, kondigde de minister van infrastructuur en milieu aan dat Rijkswaterstaat (RWS) landelijk 40 fte moet bezuinigen op de bediening van bruggen en sluizen.

Kort na het verschijnen van mijn eerdere column over dit onderwerp (overigens niet dankzij mijn column – dat zou te veel eer zijn), is in september 2013 in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) tussen de minister en de gedeputeerden van provincies afgesproken dat versobering hand in hand zou moeten gaan met een plan voor de toekomst.

Dat is een wijs besluit in het licht van de doelstelling dat de groei van het goederenvervoer door de binnenvaart moet
worden opgevangen. Dat wijze besluit zorgt echter voor een enorme spagaat bij RWS. Voor een robuust en effi ciënt achterlandsysteem op lange termijn is 24/7 bediening van bruggen en sluizen gewenst, terwijl de opdracht van RWS op korte termijn is om juist minder te gaan bedienen. Het laat zich raden dat het realiseren van de bezuinigingsopgave van de minister leidend is en dat dus daar alle aandacht van RWS naartoe gaat. Het toekomstplan komt derhalve niet uit de startblokken.

Inmiddels zijn we bijna een half jaar verder en is er nog weinig voortgang geboekt door RWS. Omdat onze minister van infrastructuur en milieu wat krap bij kas zit, hierbij een gratis advies uit de categorie ‘doorpakken’. Grosso modo bedraagt de bezuinigingsopgave van 40 fte 5 miljoen euro per jaar. Hoe zinnig is deze marginale bezuiniging
trouwens, als je bedenkt hoeveel honderden miljoenen het afgelopen decennium door het Rijk zijn gestoken in het
stimuleren van goederenvervoer over water? Dan wordt een bezuiniging van deze omvang regelrechte kapitaalvernietiging.

Maar dat terzijde. In Nederland heeft niet alleen RWS, maar hebben ook provincies en gemeenten brug- en sluiswachters in dienst. Daarnaast wordt nog op grote schaal uitbesteed. We spreken dan al gauw, bij elkaar opgeteld, over enkele duizenden werknemers die vaak vlak bij elkaar in de buurt, maar onafh ankelijk van elkaar, hun werkzaamheden verrichten.

Als RWS samen met gemeenten en provincies een arbeidspool opricht van waaruit bemensing van alle objecten plaatsvindt, ongeacht van wie het object is, dan is er een enorme efficiencyslag te maken. Waarschijnlijk bezuinig je dan met elkaar (veel) meer dan 5 miljoen euro. Als dat toch nog niet genoeg blijkt te zijn dan organiseer je een pool van vrijwilligers die, als integraal onderdeel van de nieuw op te richten ‘centrale bedieningsorganisatie bruggen en sluizen’, een significante bijdrage levert aan verdere kostenbesparing.

De businesscase klinkt als een klok, ook als onderdeel van het uit te werken toekomstplan voor een robuust systeem. Als klap op de vuurpijl wordt het organisatiemodel een icoon van de participatiemaatschappij, de nieuwe trend in de hedendaagse samenleving. Minister, wat wil je nog meer?

Nico Schoonen

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Doorpakken | NT

Doorpakken

In mei 2013, alweer bijna een jaar geleden dus, kondigde de minister van infrastructuur en milieu aan dat Rijkswaterstaat (RWS) landelijk 40 fte moet bezuinigen op de bediening van bruggen en sluizen.

Kort na het verschijnen van mijn eerdere column over dit onderwerp (overigens niet dankzij mijn column – dat zou te veel eer zijn), is in september 2013 in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) tussen de minister en de gedeputeerden van provincies afgesproken dat versobering hand in hand zou moeten gaan met een plan voor de toekomst.

Dat is een wijs besluit in het licht van de doelstelling dat de groei van het goederenvervoer door de binnenvaart moet
worden opgevangen. Dat wijze besluit zorgt echter voor een enorme spagaat bij RWS. Voor een robuust en effi ciënt achterlandsysteem op lange termijn is 24/7 bediening van bruggen en sluizen gewenst, terwijl de opdracht van RWS op korte termijn is om juist minder te gaan bedienen. Het laat zich raden dat het realiseren van de bezuinigingsopgave van de minister leidend is en dat dus daar alle aandacht van RWS naartoe gaat. Het toekomstplan komt derhalve niet uit de startblokken.

Inmiddels zijn we bijna een half jaar verder en is er nog weinig voortgang geboekt door RWS. Omdat onze minister van infrastructuur en milieu wat krap bij kas zit, hierbij een gratis advies uit de categorie ‘doorpakken’. Grosso modo bedraagt de bezuinigingsopgave van 40 fte 5 miljoen euro per jaar. Hoe zinnig is deze marginale bezuiniging
trouwens, als je bedenkt hoeveel honderden miljoenen het afgelopen decennium door het Rijk zijn gestoken in het
stimuleren van goederenvervoer over water? Dan wordt een bezuiniging van deze omvang regelrechte kapitaalvernietiging.

Maar dat terzijde. In Nederland heeft niet alleen RWS, maar hebben ook provincies en gemeenten brug- en sluiswachters in dienst. Daarnaast wordt nog op grote schaal uitbesteed. We spreken dan al gauw, bij elkaar opgeteld, over enkele duizenden werknemers die vaak vlak bij elkaar in de buurt, maar onafh ankelijk van elkaar, hun werkzaamheden verrichten.

Als RWS samen met gemeenten en provincies een arbeidspool opricht van waaruit bemensing van alle objecten plaatsvindt, ongeacht van wie het object is, dan is er een enorme efficiencyslag te maken. Waarschijnlijk bezuinig je dan met elkaar (veel) meer dan 5 miljoen euro. Als dat toch nog niet genoeg blijkt te zijn dan organiseer je een pool van vrijwilligers die, als integraal onderdeel van de nieuw op te richten ‘centrale bedieningsorganisatie bruggen en sluizen’, een significante bijdrage levert aan verdere kostenbesparing.

De businesscase klinkt als een klok, ook als onderdeel van het uit te werken toekomstplan voor een robuust systeem. Als klap op de vuurpijl wordt het organisatiemodel een icoon van de participatiemaatschappij, de nieuwe trend in de hedendaagse samenleving. Minister, wat wil je nog meer?

Nico Schoonen

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement