In 1998 werd hij als topman en eigenaar van Ebrex door de havenjournalistenvereniging Kyoto tot ‘Havenman van het Jaar’ op het schild werd geheven. Dat was zijn ‘finest moment’. Maar na die heuglijke uitverkiezing ging het langzaamaan mis met de topondernemer, zoals dat met wel meer Havenmannen van het Jaar – Willem Scholten! – het geval is geweest.

Hij bracht zijn Ebrex onder in een veelbelovende, maar bij nader inzien niet geheel geslaagde samenwerking met Seaport Terminals van HIM Furness. Dat werd Seabrex, met zijn Rotterdam Fruit Terminal. Beide bedrijven, Ebrex en Seabrex, zijn inmiddels failliet, Ebrex sinds 2009 en Seabrex, op dat moment net in handen geraakt van Belgian New Fruit Wharf, sinds 2010.

Jan, telg van een voormalige eigenaar van Frans Maas (nu DSV), trok zich bezeerd terug in Zwitserland, het land waar hij ooit een kostschool had doorlopen, waar zijn zeiljacht ‘Lionheart’ van vijftien miljoen euro lag en waar hij ook op het land over een lang niet onaardig onderkomen beschikte. Jaren hield hij zich muisstil, terwijl curatoren zijn uiterst gecompliceerde boedel afwikkelden. Hij had zijn buik vol van logistiek, wisten intimi te melden.

Jan hoefden we dus nooit meer te verwachten op een plaats waar duizenden tonnen fruit uit zeeschepen op de kade worden gelost om naar de Europese groenteboeren en supermarkten te worden vervoerd. Maar hij is terug, zo werd
onlangs verrassend gemeld. Nu als directeur van de fruitterminal Heuer Logistics in Bremerhaven, die ooit tot zijn inmiddels ontrafelde imperium behoorde en die hij als loonslaaf van 63 gaat bestieren. De huidige eigenaar heeft hem aangetrokken om zijn expertise nog één keer in de praktijk te brengen.

Die expertise heeft Ebus zeker. Het is bovendien een goed Amerikaans principe dat je iemand die failliet is gegaan geen tweede kans moet ontzeggen. Sterker, je leert van zo’n bedrijfsongeval. Maar nu weet ik niet of Bremerhaven ook een havenpersclub à la Kyoto heeft die havenmannen van het jaar uitverkiest. Zou dat het geval zijn, dan zou ik zeggen: jongens en meisjes, pas nou op. Heuer Logistics moet nog langer mee.

Folkert Nicolai

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement