Vanuit een gezamenlijk ‘sense of urgency’ kwamen praktische oplossingen naar voren. Van de inzet van verkeersregelaars op de openbare weg en het vrijmaken van een extra rijbaan door Schiphol tot het openen van een compleet nieuwe loods voor het ophalen van importvracht door een van de luchtvrachtafhandelaars. Maar ook: het maken van afspraken tussen expediteurs, wegvervoerders en afhandelaars om luchtvracht op slimme momenten – buiten de bekende pieken aan het einde van de werkweek – te komen laden en lossen.

Positief resultaat van al die gesprekken en acties is geweest, dat we op dit moment praktisch geen congestie op Schiphol meer zien en dat wachttijden niet langer zijn dan anders in dit piekseizoen. Waarmee ik overigens niet zeg dat de wachttijden kort zijn. Het kan altijd beter. En dat is meteen het haakje richting de (nabije) toekomst. We hebben de afgelopen weken ‘pleisters geplakt’ om de boel in beweging te houden. Tegelijk zijn we binnen het Schiphol Smart Cargo Mainport Program met elkaar bezig om de luchtvrachtketen op Schiphol toekomstbestendig en veerkrachtig in te richten. We moeten met z’n allen slimmer gaan werken, daar waar we nu vaak alleen harder gaan werken als het druk is. Dat hardere werken kent z’n grenzen.

Een eerste essentiële stap is het digitaal vooraanmelden van luchtvracht, dat dit jaar is ingevoerd. Maar ook de uitbreiding van de zogenaamde Milkrun, waaraan op dit moment wordt gewerkt, is een belangrijke stap om de bezettingsgraad van vrachtwagens te verhogen en daarmee wachttijden te verkleinen. Met het ‘Automatisch Nomineren’ willen wij de importplanning optimaliseren en zo snellere doorlooptijden in de keten mogelijk maken.

Ik zou daarnaast willen pleiten voor een dedicated vrachtareaal, ‘Schiphol Cargo Area’, waar behalve de zogeheten ‘eerste linie’-loodsen bijvoorbeeld ook de inspectiediensten gevestigd zijn. Dat moet een omheind terrein worden waar je met je luchtvracht welkom bent als bekend is wat je komt doen en als alle seinen op groen staan voor de aangeleverde vracht. De lading is vooraangemeld, de beveiligingsstatus is bekend en er is een tijdslot ingepland bij de vrachtafhandelaar. Is een truck te vroeg, te laat of klopt er iets anders niet: meld je dan op de bufferparkeerplaats naast Schiphol Cargo Area, regel je zaken en wacht dan tot het moment dat je wordt opgeroepen door de luchtvrachtafhandelaar. Met zo’n optimale infrastructuur, gecombineerd met vergaande digitalisering, kan Schiphol optimaal voorsorteren op het post-corona tijdperk en helemaal gaan voor de nummer 1-positie.

Het is daarom belangrijk om de spanning op de lijn te houden. Juist ook nu er (even) geen lange wachttijden en files zijn, moeten we doorpakken. Want als je haast maakt als je de tijd hebt, dan heb je de tijd als je haast hebt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement