De luchtvaartnota van ruim anderhalf geleden formuleerde ook al geen duidelijk vrachtbeleid, al konden we daarin in augustus 2020 toch enkele positieve piketpaaltjes ontwaren. Ook nu moeten we maar tussen de regels door lezen. Als we het regeerakkoord langs de luchtvaartnota leggen, kunnen we toch enigszins analyseren welke kant het volgens het kabinet met de luchtvaart op moet.

Wat er wel in het regeerakkoord over luchtvaart staat, is heel algemeen. Het kabinet benadrukt dat Nederland door de luchthaven Schiphol uitstekend verbonden is met de rest van de wereld, en dat Schiphol direct en indirect voor veel werkgelegenheid zorgt. Mede door Schiphol is Nederland een interessante vestigingsplaats voor internationaal opererende bedrijven, en díe sterke hubfunctie willen we behouden, zo schrijft Ruttes nieuwe team. Om daar meteen aan toe te voegen dat er aandacht moet zijn voor de negatieve effecten van luchtvaart. Daarom onder meer een forse vliegticketbelasting (400 miljoen per jaar), verduurzaming van vliegtuigbrandstoffen en mogelijk ook een kerosinebelasting.

Dit alles vraagt volgens het kabinet om ‘een integrale oplossing die zekerheid en perspectief biedt voor zowel de hubfunctie van Schiphol als de omgeving van de luchthaven’. Daarover gaat het kabinet in 2022 besluiten. Daarbij wil het ‘de opening van vliegveld Lelystad betrekken en ook de laagvliegroutes in ogenschouw nemen’.

Nu terug naar de nota van 2020, waarin de budgetmarkt voor het eerst werd gesplitst in vakantievluchten (4%) en budgetcarriers zoals EasyJet (17%). Lees je de nota en het regeerakkoord in onderling verband, dan lijkt het kabinet (andermaal) voor te sorteren op een verhuizing van de vakantievluchten naar Lelystad. Intussen zal het kabinet door corona ervan doordrongen zijn dat freighters een substantiële bijdrage leveren aan de hubfunctie en de werkgelegenheid van Schiphol. Wat mij betreft gaan we een stap verder en bestempelen we het freightersegment tot vitale infrastructuur.  Als je kijkt naar het vervoer van essentiële producten in crisistijden, zoals pandemieën, klimaat-gerelateerde overstromingen en natuurrampen, en ook naar de gevolgen van geopolitieke ontwikkelingen, dan is een stabiele freighterpool ook in de toekomst van het grootste belang. Ook voor het in stand houden van de internationale waardeketens die nuttig en noodzakelijk zijn voor Nederlandse ondernemingen en consumenten, zijn freighters onontbeerlijk.

En zo komen we weer terecht bij de noodzaak om de beschikbaarheid van slots voor vrachtvliegtuigen te waarborgen in een aparte slotpool, die opgenomen zou moeten worden in de capaciteitsdeclaratie die Schiphol tweemaal per jaar vaststelt. Het groene licht voor die slotpool zou nu toch echt gegeven moeten worden. Tegenstand voor zo’n vrachtpool komt met name van de vakantiecharteraars. Hun argumenten hebben mij niet kunnen overtuigen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement