Het is natuurlijk een gemakkelijk doorgeefluik voor expediteurs en vervoerders, zeker wanneer deze laatste groep zelf onvoldoende vrachtcapaciteit beschikbaar heeft. Helaas gaat het hier en daar soms echter verschrikkelijk mis en leidt dit tot omvangrijke schade. Zoals het geval was bij een Nederlandse vervoerder die onlangs een opdracht voor het transport van een partij zonnepanelen van Nederland naar Duitsland uitbesteedde aan een Duitse collega, die het op zijn beurt op een online vrachtbeurs plaatste. Hierop werd gereageerd door een Slowaakse transporteur, die uiteindelijk de zonnepanelen zou gaan uitvoeren. De zending werd in Nederland keurig geladen in de vrachtwagen van deze vervoerder, waarna deze de CMR-vrachtbrief stempelde en vertrok. Vervolgens is van de vervoerder en de lading niets meer gezien of gehoord.

Ook heel erg mis ging het met een Nederlandse wegvervoerder die binnen Nederland een partij hoogwaardige goederen moest transporteren in opdracht van een expediteur. Blijkbaar beschikte deze vervoerder niet over voldoende eigen trucks, want hij plaatste de kostbare lading eveneens op een online vrachtbeurs. Waarop een Hongaars vrachtbedrijf reageerde dat toevallig in de buurt was. De vervoerder meldde zich op het aangewezen adres om de lading op te halen om vervolgens met de noorderzon te vertrekken. De waarde van de lading is dermate, dat de Hongaar de eerste jaren waarschijnlijk niet meer hoeft te werken.

Dit soort praktijken heeft ertoe geleid dat verzekeraars maatregelen hebben genomen en in aansprakelijkheidsverzekeringen voor de logistiek en het vervoer een zogenaamde Clausule Online Vrachtbeurzen hebben opgenomen. Deze clausule beperkt de aansprakelijkheid van de verzekeraar onder de polis tot een beperkt verzekerd bedrag in geval van diefstal, vermissing of verduistering van lading. Daarbij is er een veel hoger eigen risico van toepassing. In het geval dat een vervoerder een transport op een online vrachtbeurs heeft geplaatst en er bijvoorbeeld verduistering plaatsvindt door de online vervoerder, dan wordt dit aangemerkt als opzet en daarvoor is de vervoerder die het transport op de online vrachtbeurs heeft geplaatst dan onbeperkt aansprakelijk.

Door de opname van de Clausule Online Vrachtbeurzen in de polis kan het zijn dat de vervoerder door het beperkte verzekerde bedrag zelf moet gaan opkomen voor een groot gedeelte van de schade, en is het maar de vraag of het bedrijf zelf over voldoende financiële middelen beschikt om de schade te kunnen vergoeden. Het blijft daarom opletten voor alle partijen bij het plaatsen van transporten op online vrachtbeurzen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement