Het startpunt is dat iedere onderneming in beginsel vrij is om de prijzen voor haar producten of diensten te bepalen. Dit verandert als er een overeenkomst is gesloten tussen contractpartijen tussen een leverancier en een afnemer. Zo’n overeenkomst komt veelal tot stand doordat een afnemer een akkoord geeft op een offerte van de leverancier. De leverancier maakt dan een orderbevestiging op met al dan niet een verwijzing naar de algemene voorwaarden. Het voorgaande geldt voor een overeenkomst waarbij het gaat om een enkele bestelling. Daarnaast bestaan er ook duurovereenkomsten. De leverancier verbindt zich om in een bepaald tijdsbestek diensten en/of producten te leveren aan de afnemer. Vaak zijn dit contracten die ieder jaar verlengd worden.

Een overeenkomst bestaat dus uit afspraken tussen twee partijen, en alleen ook die twee partijen kunnen gezamenlijk die afspraken wijzigen. Een prijswijziging is een eenzijdige wijziging van de overeenkomst, dat kan dus niet. Indien u als afnemer dus akkoord hebt gegeven op een offerte, mag de leverancier de prijs niet meer wijzigen. En andersom, u als leverancier ook niet. Zo eenvoudig is het. Helaas, de wereld is toch niet zo eenvoudig als we graag zouden willen. Zo bevatten algemene voorwaarden of duurovereenkomsten vaak een prijsbepalingsafspraak, waarin staat wanneer en op welke wijze de prijzen gewijzigd mogen worden. Ook is het van belang of de algemene voorwaarden correct zijn toegepast om te beoordelen of de prijswijziging rechtsgeldig is.

Voor beide partijen is die prijsbepalingsafspraak dan ook erg belangrijk. De afnemer heeft er baat bij dat de prijs zo min mogelijk kan stijgen, op zo min mogelijk momenten. De leverancier heeft logischerwijs het tegenovergestelde belang. Als afnemer is het daarom van belang om hierover in onderhandeling te treden. Op welke momenten en op welke wijze mag de leverancier de prijzen wijzigen? Te overwegen valt om aan te sluiten bij een percentage die door verschillende instanties jaarlijks bekend wordt gemaakt, zoals bijvoorbeeld de CPI, met benoeming van een maximale prijsverhoging per jaar. Hiernaast is het van belang dat de leverancier de prijzen slechts jaarlijks op een vast moment mag verhogen. Belangrijk daarbij is dat je als afnemer de mogelijkheid krijgt om de overeenkomst op te zeggen indien je niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Indien er geen prijsbepalingsafspraak is, geldt in principe de hoofdregel die ook de Romeinen al toepasten: pacta sunt servanda, afspraak is afspraak. Als partijen er in de onderhandeling niet uitkomen, zal de oorspronkelijke overeenkomst in stand moeten blijven, of beëindigd worden. In dat laatste geval is er altijd een partij die benadeeld is, en dus schadevergoeding kan vorderen. Ook is het maar de vraag of dat feitelijk ook kan: is er zomaar een andere leverancier beschikbaar? En wat zijn de prijzen daar? Kortom, de hoofdregel is en blijft dat prijswijzigingen niet zomaar zijn toegestaan. Controleer daarom uw overeenkomst goed op de aankondigingstermijn, de wijze waarop moet worden geïnformeerd en bezwaarmogelijkheden. Goed voorbereid is het halve werk. Verder is het belangrijkste om te streven naar een faire prijs, waarbij beide partijen kunnen blijven voortbestaan.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement