De afzender stelt de door hem in Nederland ingeschakelde expediteur aansprakelijk voor de totale schade van 29.000 euro. Deze expediteur stelt op zijn beurt namens alle belanghebbenden de luchtvervoerder aansprakelijk voor de aan de marinades toegebrachte schade. De expediteur beroept zich richting de afzender op de Fenex-condities van 1 mei 2018 en wijst iedere aansprakelijkheid voor het ontstaan van de schade van de hand.

Dan blijkt dat tussen de afzender (verkoper) en afnemer (koper) de algemene voorwaarden gelden van de afzender (verkoper). Deze voorwaarden bepalen onder meer dat het risico van schade en verlies aan de goederen tijdens transport voor rekening zijn van de afnemer. Blijkbaar is de afzender om onbegrijpelijke redenen niet of niet voldoende bekend met de bepalingen van zijn eigen voorwaarden. De afzender is op grond van zijn eigen voorwaarden zelfs niet gerechtigd om de schade te reclameren bij de schadeveroorzaker. De afzender is hierop uitdrukkelijk gewezen, maar kon er weinig of geen sympathie voor opbrengen.

De praktijk leert wel vaker, hoe typisch ook, dat afzenders en afnemers niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de inhoud en de daaruit voortvloeiende gevolgen van onderling gemaakte afspraken. Het spreekt bijna voor zichzelf dat de afnemer (koper) niet heeft zorggedragen voor het afsluiten van een deugdelijke transportverzekering en daardoor nergens op terug kan vallen.

De luchtvaartmaatschappij erkende uiteindelijk haar aansprakelijkheid, doch mocht de vergoeding op grond van het Verdrag van Warschau/Verdrag van Montreal beperken tot 22 SDR per bruto verloren gegaan kilogram, een limiet die per 28 december 2019 is gewijzigd, wat resulteert in een vergoeding van 3.970 euro. Voor de gevolgschade kan de luchtvervoerder niet worden aangesproken. De afnemer blijft zo met een behoorlijke schadepost zitten. Het zijn problemen die niet in deze mate zouden hebben bestaan indien zowel de afzender als de afnemer over voldoende handelskennis had beschikt. Dit mogen ze zichzelf aanrekenen!

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement