Volledigheidshalve wijs ik erop dat bij de FCA de koper verplicht is om een vrachtcontract te sluiten. Dat ‘voortrekken’ van FCA komt, desgewenst, pas tot uiting indien men wat de betaling betreft een Letter of Credit (LC) overeenkomt. Bij een LC moet de verkoper, om over het kredietbedrag te kunnen beschikken, nogal wat secuur ingevulde documenten overleggen, waaronder meestal de hele set originele connossementen (Bills of Lading). En omdat niet de verkoper maar de koper verplicht is het vrachtcontract te sluiten, ontvangt laatstgenoemde de set, en dus niet de verkoper. De verkoper kan daardoor niet aan deze zware eis voldoen. En daar heeft de ICC (International Chamber of Commerce Parijs) iets op gevonden. Iets wat ik beschouw als een kronkel en dus ten sterkste afkeur. De verkoper zou in zo’n geval namelijk met de koper moeten overeenkomen dat hij, de verkoper dus, de hele set connossementen ontvangt van de scheepvaartmaatschappij en niet degene die er rechtop heeft, zijnde de koper zelf.

Tijdens ‘lanceringsbijeenkomsten’ van de Incoterms-regels 2020 waren diverse toehoorders al zeer kritisch over deze, toch aanvechtbare, handreiking. Men vroeg zich af of dat in de praktijk wel zou werken. Een rederij geeft op deze wijze de wellicht zeer prijzige goederen uit handen en in handen van degene die er volgens de Incoterms-regels geen recht op heeft. FCA wordt dus als F-conditie ‘voorgetrokken’, want FAS (Free Alongside Ship) en zeker FOB zouden desgewenst ook kunnen, maar worden niet gepromoot als optie. Het zou te gek voor woorden zijn als deze gang van zaken ingeburgerd raakt en het op een gegeven moment zelfs vanzelfsprekend wordt om het in voorkomende gevallen zo op te lossen.

Ik zie het bijna als een aanval op de ‘charme’ van de Incoterms en alles wat daarvan afhangt. Om een lang verhaal kort te maken: kom maar liever CPT (Carriage Paid To) of CIP (Carriage and Insurance Paid) overeen, dan bestaat dit probleem niet. Is dat verboden, bijvoorbeeld omdat het land van bestemming er prijs op stelt de vrachtpenningen in eigen land te houden, dan zou een poging om er vooruitbetaling van te maken op z’n minst het overwegen waard zijn.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement