Hij was op 1 juli 2020 als algemeen directeur in dienst getreden bij een Amerikaanse dienstverlener op het gebied van transport, luchtvaart en logistiek, waarna het bedrijf ruim een jaar later alweer van hem af wilde.

Wat speelde er? De directeur had zich op 21 oktober 2021 ziekgemeld, en dat was in de VS slechter dan slecht gevallen. Nog diezelfde dag had de Amerikaanse topman van het bedrijf opgebeld om de man mede te delen dat die dag meteen zijn laatste werkdag was. Een paar dagen later werd de directeur als statutair bestuurder officieel ontslagen en werd beslag gelegd op zijn bedrijfslaptop. Omdat hij niet thuis was toen de deurwaarder de laptop kwam ophalen, werden de sloten van zijn woning – door de politie in opdracht van de werkgever – opengebroken en vervangen. Uiteindelijk heeft de directeur de computer overigens gewoon zelf ingeleverd.

Tijdens de rechtszaak was de rechter van oordeel dat het wel meeviel met het disfunctioneel gedrag van de directeur. Verder bleek uit niets dat de Amerikaanse eigenaar tijdig met de werknemer in gesprek was gegaan over zijn functioneren en het verschil van inzicht over het te voeren beleid. De rechter zette ook grote vraagtekens bij het Amerikaanse verwijt dat de directeur kort na de ontslagaanzegging heimelijk een groot aantal bedrijfsgeheimen had gestolen. Nergens was volgens de rechtbank gebleken dat het downloaden van de vertrouwelijke documenten ‘te kwader trouw’ was gebeurd.

De rechter besloot het arbeidscontract wel te ontbinden, maar niet zoals de Amerikanen hadden gewild. Zo moet het bedrijf de ontslagen directeur behalve de gebruikelijke transitievergoeding van zo’n 10.000 euro bruto ook een billijke vergoeding van 100.000 euro toekennen, zes maandsalarissen, omdat de werkgever zelf ‘ernstig verwijtbaar’ heeft gehandeld waardoor de arbeidsrelatie ernstig en duurzaam verstoord is geraakt, aldus de rechtbank. De directeur werd niet alleen ‘out of the blue’ geconfronteerd met een ontslagvoornemen, bovendien zei het bedrijf ‘nee’ tegen de ziekmelding zonder eerst een bedrijfsarts te raadplegen. Verder had de Amerikaanse werkgever zich schuldig gemaakt aan een verregaande inbreuk op de privacy van de werknemer door gesprekken met de directeur heimelijk op te nemen. Hoewel de directeur er goed aan had gedaan zijn laptop vrijwillig in te leveren, is de wijze waarop de beslaglegging heeft plaatsgevonden, met het openbreken van de sloten van zijn woning, ‘disproportioneel’, aldus de rechter.

Voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst moet sprake zijn van een voldragen ontslaggrond. Een werknemer heeft daarbij in beginsel recht op een ontslagvergoeding: de transitievergoeding. Daarnaast kan de rechter een billijke vergoeding toekennen als de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever. Dit komt slechts in uitzonderlijke gevallen voor, bijvoorbeeld indien een verstoorde arbeidsverhouding ontstaat door het gedrag van de werkgever. Een dergelijke situatie deed zich in dit geval voor, vindt de rechtbank, en de werkgever dient daarvoor een (hoge) prijs te betalen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement