De importeur had de partij vis op basis van CFR Schiphol gekocht. De Vietnamese leverancier kwam al vrij snel in tijdnood bij van het gereedmaken van de grote luchtvrachtzending (totaalgewicht achttienduizend kilo, achttienhonderd kartons). Hij bleek geen ervaring te hebben met de wijze van verpakken van diepgevroren filets voor luchttransport. Verschillende malen werden luchttransporten geboekt, weer geannuleerd en vervolgens opnieuw geboekt. Een chaotische periode voor alle betrokken partijen.

Uiteindelijk resulteerde een en ander erin, dat de partij voor het luchttransport werd voorzien van droogijs en afgedekt met isolatiedekens. Het transport werd bovendien verspreid over drie verschillende vluchten. Vervolgens sloeg Murphy’s Law onverbiddelijk toe bij een zending van negenhonderd dozen diepgevroren Vietnamese vis. Bij het overladen op de luchthaven van Singapore liep de partij vertraging op, waarna de vis met een aanzienlijk tijdverlies op Schiphol arriveerde.

Op Schiphol gaf een loodsmedewerker telefonisch aan het ingehuurde opslagbedrijf door, dat het hier ging om gekoelde goederen, waarna op zijn instructie de zending gedurende het weekend in de koelcel op +6 graden Celsius werd opgeslagen. De reden voor die fout, bleek uit later onderzoek, was een onduidelijke indicatie op het gezondheidscertificaat van de diepgevroren vis.

Op maandag werden de negenhonderd kartons door een vervoerder opgehaald. Die vervoerder stelde vrij snel vast dat een groot deel van de dozen was ingezakt en ontdooid. Hiervan maakte hij melding bij de ontvanger, en toen kwam de gemaakte vergissing aan het licht. De partij werdt vervolgens overgebracht naar een opslagbedrijf en op -20 graden Celsius opnieuw opgeslagen. Het kwam tevens vast te staan dat de ontvanger van deze partij niet voor een dergelijk voorval verzekerd was.

Onderzoek wees uit dat de gehele partij van negenhonderd kartons filets ontdooid was geweest en in het tweede opslagbedrijf opnieuw zijn ingevroren. Hierdoor was blokvorming ontstaan, terwijl onderin de zakken het visvocht als een klomp was bevroren. Het was voor alle betrokken partijen duidelijk dat deze filets niet meer geschikt waren voor menselijke consumptie en daarom moesten worden afgevoerd.

De ingeschakelde expediteur kan zich tegenover zijn opdrachtgever beroepen op de overeengekomen expeditie-voorwaarden en zijn aansprakelijkheid uitsluiten dan wel beperken voor deze schade. Een ander aspect dat in deze zaak een rol speelt, is de tussen verkoper en koper gehanteerde handelskoopconditie CFR. Dat is een exclusieve maritieme Incoterm! Er zal derhalve nagegaan moeten worden, wat de partijen feitelijk hadden willen afspreken. Al met al wordt door de ontvanger deze vis duur betaald.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement