Ik herinner me dat de directeur van een van ‘s lands grootste fabrikanten van wc-papier op het NOS-journaal verscheen om de crisis te bezweren. Er is genoeg wc-papier voor iedereen, zo verzekerde hij ons. Hamsteren is niet nodig, het papier raakt heus niet zomaar op!

Inmiddels zijn we tweeënhalf jaar verder en blijkt de papierketen toch niet zo sterk als we dachten. Dat merkten we onlangs ook ten burele van deze krant toen de nieuwste offerte van de drukker op de mat viel. De papierprijzen zijn in een jaar tijd ruimschoots verdubbeld door een ‘perfect storm’ van hoge energieprijzen, een tekort dat er al was doordat we tijdens de coronacrisis allemaal massaal pakketjes gingen bestellen en maandenlange stakingen bij de grote papiermolens in Finland. Dit keer zijn het echter niet de naïeve consumenten die zijn gaan hamsteren, maar de drukkerijen, die allemaal koortsachtig hun voorraad proberen veilig te stellen.

Ik weet nog dat ik in de brugklas nogal onder de indruk was van mijn leraar Nederlands. Niet zozeer vanwege zijn lesopvatting, maar vooral door de vele citaten waarvan hij zich steeds weer bediende. ‘Papier is geduldig’, zei hij eens tegen me, een citaat dat door de eeuwen heen allerlei verschijningsvormen heeft gehad maar dat oorspronkelijk afkomstig schijnt te zijn van de Romeinse redenaar Cicero. Wat ik toen niet wist is dat de betreffende leraar eigenlijk wilde zeggen dat het door mij ingeleverde opstel broddelwerk was. Cicero bedoelde immers dat je zelfs de grootste dwaasheden kunt neerpennen zonder dat er weerwoord komt. Voor het papier maakt dat allemaal niet uit.

Uitspraken uit de oudheid gelden veelal voor de eeuwigheid, maar ik realiseer me nu dat het meer dan tweeduizend jaar oude citaat van Cicero anno 2022 aan waarde heeft ingeboet. Papier is inmiddels een schaars goed geworden en het geduld om nog onzin af te drukken raakt daardoor onvermijdelijk op. In krantenland is door de papiercrisis de vraag weer actueel geworden of er nog wel ruimte is voor papieren uitgaven. Moet alles online? Ik hoop het niet. Voor serieuze vakinformatie zal immers ook in fysieke verschijningsvorm altijd ruimte blijven. Toch?

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement