Belangrijke prestaties van Nederlandse avonturiers lijken er niet aan ten grondslag te hebben gelegen. De ontdekkingsreiziger die deze ‘uithoek’ op de wereldkaart zette en de Beringstraat naar zich vernoemd kreeg, Vitus Bering, was een Deen in Russische dienst en er is het vage verhaal dat James Cook, de beroemde 18e-eeuwse Britse ontdekkingsreiziger, eens bijna schipbreuk leed bij de Aleutiaanse Eilanden, daar een Nederlands schip zag liggen en zodoende de haven aan de benaming ‘Dutch’ hielp.

De mogelijke betrokkenheid van een Brit geeft te denken, want hun termen met het woord ‘Dutch’ waren destijds laatdunkend bedoeld, denk aan de ‘Dutch treat’ (het ‘Nederlandse rondje’: iedereen betaalt voor zichzelf). Maar een andere lezing is dat een Russische tijdgenoot van Cook, scheepskapitein Ivan Solovyov, de naam ‘Gollandskaja gavan’ (‘Hollandse haven’) bedacht. Het wordt aan onze eigen fantasie overgelaten door welke goede herinneringen aan Nederland de Russische zeeman midden op de Stille Oceaan moet zijn overmand om deze ode aan Holland uit de hoge hoed te toveren.

Als ik de ruimte had, kon ik hier nog uitwijden over Russen die in het verleden inheemse Aleuten hebben afgeslacht en andersom. En over WOII, toen dit zowat het enige stukje Amerika was dat door Japan werd bezet. En over het feit dat de eilanden nu bij de VS horen, maar dat je er ook Russische orthodoxe kerken hebt staan. Misschien komen die verhalen later nog eens aan bod, want mogelijk komt de Dutch Harbor straks aanzienlijk meer in de belangstelling te staan.

Drie onderzoekers, Elise Georgeff, Xiaoli Mao en Dan Rutherford, hebben in hun rapport ‘Scaling U.S. zero-emission shipping: potential hydrogen demand at Aleutian Islands ports’ de Aleutiaanse haven, nu nog puur een visserijhaven, aangewezen als ideale toekomstige tussenstop voor vrachtschepen die op de route Azië-Amerika klimaatvriendelijk op waterstof willen gaan varen en halverwege moeten bijtanken. De onderzoekers lijken al zo enthousiast over het idee van de nieuwe waterstofhub op de Stille Oceaan, dat de vraag rijst of de scheepvaartwereld bij de term ‘Dutch Harbor’ over een paar jaar nog wel eerst aan Rotterdam denkt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement