Nu wil het toeval dat ik de hoofdredacteur van deze krant de afgelopen weken bij verschillende bijeenkomsten ben tegengekomen. De presentaties waarvoor we allebei kwamen, schetsten een gitzwart beeld van de toekomst. De containerrederijen lijken weer volledig in een varkenscyclus te zitten en Europa is geopolitiek gezien de gebeten hond.

Ik mocht vorige week zelf ook een verhaal houden voor een groep transportjuristen over de vooruitzichten voor de transportsector. Tijdens de geanimeerde discussie kwam de goede vraag, wat de binnenvaartsector met deze inzichten moet doen. In zijn algemeenheid geldt natuurlijk dat je je moet voorbereiden op grotere concurrentie bij mogelijk afnemende ladingstromen. Specifiek voor de binnenvaart komt daar nog eens bij, dat de verduurzamingsdiscussie meer en meer begint te spelen. Waar voorheen het beleid bij de modal shift gericht was op het verminderen van de filedruk en op het vergroten van de milieuwinst bij meer vervoer via water en spoor, verliest het milieuargument echter langzamerhand zijn glans.

In een recente studie die als bijlage werd gevoegd bij een brief aan de Tweede Kamer over het modal shift-beleid, blijkt de grote uitdaging voor de binnenvaartsector om qua uitstootreductie in de pas te blijven lopen met vooral het wegvervoer. Op het spoor wordt straks ook de ‘last mile’ naar de terminal per dieselloc uitgefaseerd door de inzet van hybride locs of elektrificatie. Daarmee wordt het spoor vrijwel zero-emissie voor de gehele reis. In het wegvervoer zijn het afgelopen decennium zeer grote stappen gezet. Vooral op het gebied van stikstof en fijnstof (let op, dan gaat het om gezondheidseffecten, niet zozeer om klimaateffecten) heeft het wegtransport ook zonder zero-emissie-trucks al een grote voorsprong op de binnenvaart genomen.

Blijft het CO2-voordeel ten opzichte van de weg over. In de eerdergenoemde studie worden wat rekenvoorbeelden gegeven om dit voordeel te onderstrepen. Maar als de rit Rotterdam-­Venlo nou per lzv met drie teu gereden wordt in plaats van de veronderstelde truck met twee teu? Dat doet nogal wat voor de CO2 uitstoot per teu en het voordeel van de binnenvaart.

Hopelijk hebben binnenvaartondernemers in de afgelopen goede jaren dan ook geïnvesteerd in verduurzaming van de aandrijving van het schip. Persoonlijk blijf ik het jammer vinden dat een deel van de sector zo actief blijft lobbyen tegen het verplicht bijmengen van biobrandstoffen. In de bouwsector blijken na de aanvankelijke zorgen machines prima op biodiesel te draaien, zonder schades. Waarom de binnenvaart­sector zich dan zo blijft verzetten, snap ik gelet op de grotere belangen echt niet. Hopelijk keert men zelf het tij voordat er versneld naar regelgeving gekeken wordt en een reverse modal shift minder erg gevonden wordt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement