Ten eerste: het inflatiecijfer over 2022 staat nog niet vast. In oktober werd nog uitgegaan van 14,5%, in november 11,2% en het lijkt nog verder te dalen. En om de onduidelijkheid compleet te maken: het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft ook nog aangegeven dat het model waarmee de inflatie berekend wordt, eigenlijk niet voorziet in de huidige situatie en dat het cijfer te hoog is. Als zij het al niet weten, hoe moet u als gewone werkgever in de logistiek het dan weten? Wie het blijkbaar wel weten, zijn de vakbonden. Die hebben hun eisen al uitgebreid op tafel gelegd.

Hoe kunt u er mee omgaan? Als u onder een cao valt, kunt c.q. moet u gewoon de afspraken volgen. Gelukkig voor veel werkgevers stammen die afspraken nog uit de tijd dat de inflatie normaal was, waardoor de stijging dus beperkt blijft. Dat geldt ook voor detacheerders en uitzendbureaus, die in principe de arbeidsvoorwaarden van de inlener moeten volgen. Als u niet onder een cao valt, geldt datgene wat u in de arbeidsovereenkomst heeft staan. Als daarin staat – en dat is bij veel modellen het geval – dat jaarlijks de prijsindex wordt toegepast, dan zult u er in principe aan moeten geloven. ‘In principe’, schrijf ik, want ik ben van mening dat de huidige bijzondere tijd voor veel werkgevers redenen genoeg geeft om die afspraak, al dan niet tijdelijk, anders in te vullen. Dat kan via de ondernemingsraad, maar bijvoorbeeld ook met een eenzijdige wijziging als daar de argumenten voor zijn. Dat bepalen wij iedere keer opnieuw en is geheel afhankelijk van uw omstandigheden, branche, loonkosten, omvang, etc. Het moet zorgvuldig, want u kunt niet ‘zomaar’ de primaire arbeidsvoorwaarde salaris aanpassen.

Meer factoren spelen een rol. Werkgevers in een sector met een arbeiderstekort zullen voorzichtiger moeten zijn om hun werknemers te behouden. Er zijn veel andere manieren om uw medewerkers tegemoet te komen. De werkkostenregeling gaat voor 2023 naar 3%, dat geeft al ruimte. U kunt actief hulp bieden met budgetcoaches, want medewerkers met geldproblemen hebben een veel hoger verzuim. U kunt voorschotten verstrekken, eenmalige uitkering doen, etc. Er kan gelukkig veel meer dan u denkt, ook nu! Bijvoorbeeld een loonsverhoging van 5%, aangevuld met een extra maatregel.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement