De politiek bekende kleur over de nationale luchthaven: duurzaam­ heid, netwerkverbindingen en vrachtvluchten zijn de focal points voor de ontwikkeling van Schiphol, schreef minister Mark Harbers (Infra­structuur) eind november. VVD­-Kamerlid Daniel Koerhuis pakte door voor de luchtvracht en dien­de een motie in om direct te onderzoeken hoe een aparte slotpool op Schiphol voor vrachtvluchten kan worden opgezet. Die motie werd aan­ genomen en het onderzoek om het noodzakelijke aantal vrachtvluchten op de mainport voor de toekomst veilig te stellen, is nu in volle gang. Wordt vervolgd.

Tot de kernactiviteiten van Schiphol behoort nadrukkelijk niet het af­ handelen van vakantievluchten, liet de minister weten. Enkele operators van vakantievluchten hebben kennelijk die conclusie ook getrokken en verplaatsen hun activiteiten naar buitenlandse luchthavens als Brus­sel, Weeze en Düsseldorf. Ongetwijfeld heeft de Nederlandse vlieg­ taks – een kleine dertig euro per ticket vanaf dit jaar – in hun be­sluitvorming meegespeeld.

Als een nachtkaars uit ging eind 2022 de voorgenomen Schip­ hol­krimp van 500.000 naar 440.000 vluchten per jaar. Het betrof een inderhaast opgezet plan van Harbers om een geluid­gerelateerde exploitatiebeperking van Schiphol, maar die had onvoldoende juridi­sche basis, zo bleek. Bovendien vroegen luchtvaartmaat­schappijen die al fors hadden geïnvesteerd in nieuwe, ge­luidsarme vliegtuigen zich af waarom zij überhaupt al die moeite hadden gedaan als ook geluidsarme vliegtuigen door de krimp getroffen zouden worden. Geen goed plan dus van de VVD­-minister.

Onderbelicht bleven voor mijn gevoel vorig jaar de maatregelen die de luchtvaartsector nam om de CO2­uitstoot gefaseerd terug te brengen. In afwachting van de ontwikkeling van waterstof­aangedreven moto­ren is Sustainable Aviation Fuel (SAF) ontwikkeld om ge­faseerd te worden toegevoegd aan bestaande vliegtuigbrandstof middels een bijtank­verplichting in de EU. Zo kunnen vraag en aanbod van SAF op elkaar worden afge­stemd met als doel een vrijwel complete vervanging van kerosine door SAF in 2050, met een navenante reductie van de CO2­uitstoot.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement