Grensoverschrijdend

Commentaar

‘De Vlaamse premier geeft de IJzeren Rijn nu hoogste prioriteit.’ Hoe actueel de uitspraak ook lijkt, het was deze krant die de zin precies twintig jaar geleden mocht optekenen.

Elke paar jaar staat er een politicus op (meestal met de Belgische nationaliteit) die een pleidooi houdt voor het revitaliseren van de route die tot de Eerste Wereldoorlog een belangrijke verbinding vormde, maar daarna in de versukkeling raakte.

Deze week was het de beurt aan de Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts om een ‘doorbraak’ te melden in een interview met de Brusselse editie van Metro. De inhoud van het gesprek haalde vrijwel alle media, maar het bericht lijkt zwaar overtrokken. Het gaat slechts om de aanvraag van een TEN-T subsidie voor een studie naar de knelpunten in het spoorgoederenvervoer tussen België, Nederland en Duitsland. Dit blijkt uit een reactie van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu, die de Vlaamse actie in het juiste perspectief plaatst: Nederland heeft geen direct belang bij de zogeheten IJzeren Rijn, maar is bereid samen te werken. Ook wordt er fijntjes op gewezen dat Vlaanderen en België garant zullen staan voor de kosten van de studie. ‘Nederland is bereid een bijdrage te leveren, als ook de Duitse partijen een bijdrage leveren.’ Deze bijdrage is echter nog niet besproken in internationaal overleg.

Nog geen twee weken geleden was Weyts vol lof over de succesvolle internationale samenwerking met Nederland, bij de ondertekening van het verdrag over de nieuwe zeesluis in Terneuzen. Woorden als ‘historisch belang’ werden geuit, naast lof voor dit schoolvoorbeeld van Europese grensoverschrijdende samenwerking.

Na de Scheldeperikelen lijkt Weyts zijn tanden te hebben gezet in het IJzeren Rijn-dossier – daarmee lijkt hij vooralsnog zijn hand te overspelen, al was het maar omdat de Walen bepaald niet enthousiast zijn. Zij vrezen dat minder intensief gebruik van de Montzenroute, die nu de belangrijkste verbinding vormt tussen Antwerpen en het Ruhrgebied, de positie van Luik ondermijnt.

Ook in ons land is het enthousiasme niet groot. Zo voert het tracé in Nederland door een Limburgs natuurgebied. Onder het motto ‘liever te vroeg gestreden dan pijn geleden’ is er in Limburg wel alvast een actiegroep tegen de IJzeren Rijn opgericht, op de website wakkervandeijzerenrijn.nl houdt ze de vinger aan de pols.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Grensoverschrijdend | NT

Grensoverschrijdend

Commentaar

‘De Vlaamse premier geeft de IJzeren Rijn nu hoogste prioriteit.’ Hoe actueel de uitspraak ook lijkt, het was deze krant die de zin precies twintig jaar geleden mocht optekenen.

Elke paar jaar staat er een politicus op (meestal met de Belgische nationaliteit) die een pleidooi houdt voor het revitaliseren van de route die tot de Eerste Wereldoorlog een belangrijke verbinding vormde, maar daarna in de versukkeling raakte.

Deze week was het de beurt aan de Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts om een ‘doorbraak’ te melden in een interview met de Brusselse editie van Metro. De inhoud van het gesprek haalde vrijwel alle media, maar het bericht lijkt zwaar overtrokken. Het gaat slechts om de aanvraag van een TEN-T subsidie voor een studie naar de knelpunten in het spoorgoederenvervoer tussen België, Nederland en Duitsland. Dit blijkt uit een reactie van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu, die de Vlaamse actie in het juiste perspectief plaatst: Nederland heeft geen direct belang bij de zogeheten IJzeren Rijn, maar is bereid samen te werken. Ook wordt er fijntjes op gewezen dat Vlaanderen en België garant zullen staan voor de kosten van de studie. ‘Nederland is bereid een bijdrage te leveren, als ook de Duitse partijen een bijdrage leveren.’ Deze bijdrage is echter nog niet besproken in internationaal overleg.

Nog geen twee weken geleden was Weyts vol lof over de succesvolle internationale samenwerking met Nederland, bij de ondertekening van het verdrag over de nieuwe zeesluis in Terneuzen. Woorden als ‘historisch belang’ werden geuit, naast lof voor dit schoolvoorbeeld van Europese grensoverschrijdende samenwerking.

Na de Scheldeperikelen lijkt Weyts zijn tanden te hebben gezet in het IJzeren Rijn-dossier – daarmee lijkt hij vooralsnog zijn hand te overspelen, al was het maar omdat de Walen bepaald niet enthousiast zijn. Zij vrezen dat minder intensief gebruik van de Montzenroute, die nu de belangrijkste verbinding vormt tussen Antwerpen en het Ruhrgebied, de positie van Luik ondermijnt.

Ook in ons land is het enthousiasme niet groot. Zo voert het tracé in Nederland door een Limburgs natuurgebied. Onder het motto ‘liever te vroeg gestreden dan pijn geleden’ is er in Limburg wel alvast een actiegroep tegen de IJzeren Rijn opgericht, op de website wakkervandeijzerenrijn.nl houdt ze de vinger aan de pols.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement