Zo ook in dit geval. Vooralsnog gaat het slechts om een haalbaarheidsstudie. De investeringsbeslissing is pas over twee jaar voorzien. Kortom: concreet is er nog weinig gebeurd.

Dat vrachtwagens in technisch opzicht uitstekend op waterstof kunnen rijden, daarover bestaat weinig twijfel. Zo reed Mercedes-Benz tien jaar geleden al met een B-Klasse op waterstof probleemloos de wereld rond. En zo kun je ook al enkele waterstofbussen en -afvalwagens in het echt bewonderen. De waardering van waterstoftruck-fabrikant in wording Nikola aan de Amerikaanse Nasdaq is inmiddels gestegen naar tientallen miljarden, terwijl er nog geen truck is geproduceerd.

Op papier lijkt waterstof ideaal. Je kunt stroom opgewekt door windmolens en zonnepanelen opslaan en gebruiken waar en wanneer je het nodig hebt. Het probleem is alleen dat er forse verliezen ontstaan bij de omzetting van stroom en waterstof, transport, opslag en vervolgens weer de nieuwe omzetting van waterstof naar stroom in een voertuig. En zolang we nog elektriciteit opwekken uit kolen, gas en houtsnippers, lijkt dat zinloos. Zeker als we aardgas gaan omzetten in waterstof, zoals veel partijen willen als ‘transitiepad’. Dan kun je net zo goed op diesel of lng blijven rijden.

De overgang naar batterij-elektrische voertuigen is relatief eenvoudig vergeleken met waterstof. Er wordt immers overal al volop stroom geleverd door de energiebedrijven. Maar als het gaat om waterstof is een volledige ketentransitie nodig. Er staan immers nog nergens waterstoffabrieken die voldoende waterstof kunnen opwekken om ook maar een klein deel van de logistieke sector te voorzien. Om nog maar te zwijgen over de vraag vanuit de chemische industrie.

Het is goed dat er ontwikkelingen zijn op dit gebied. En dat Nederland probeert voorop te lopen, in de hoop dat we bij succesvolle projecten koploper worden in Europa in de ‘waterstof-economie’. Toch is het onverstandig alle eieren in het waterstof-mandje te leggen. Want voordat uit de studies blijkt dat het 1) mogelijk is, 2) betaalbaar is en 3) volledig met ‘groene waterstof’ kan, zijn we vele jaren verder. De capaciteit van de geplande elektrolysers, die waterstof omzetten in stroom, is bovendien nog altijd zeer beperkt.

Als we de klimaatdoelstellingen écht willen halen, kunnen we het ons niet permitteren om te wachten op de waterstof-economie. Dan zullen we misschien wel moeten gaan naar een economische krimp.  Want dat leidt tot minder productie en dus minder transport. De corona-lockdown heeft laten zien dat dit direct veel milieuwinst oplevert. Dat leidt echter ook tot minder welvaart en het is maar de vraag of de maatschappij daartoe bereid is. Dan liever wachten op de waterstof-belofte.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement