In ons land speelt dit probleem veel minder, zo stelt de ILT in deze krant. De inspectie herkent in Nederland niet het beeld dat de Duitse collega’s schetsen. Cabotage-overtredingen zijn in Nederland de afgelopen jaren op een of hooguit twee handen te tellen. De ILT ziet daarom ook geen aanleiding om specifiek op deze overtredingen te gaan controleren.

De vraag is dan natuurlijk, of het verschil tussen de Duitse en Nederlandse cijfers wordt veroorzaakt doordat er in Nederland nauwelijks overtredingen zijn, of doordat de inspectie er hier niet actief op controleert. Het is een kip-en-ei-discussie waar je maar moeilijk een vinger achter krijgt. Vooral ook doordat cijfers maar heel beperkt voorhanden zijn. Enkele jaren geleden constateerde de minister dat ook. Ze vroeg toen om meer inzicht in de problematiek. Een echt afdoende antwoord op die vraag van de minister is door de ILT nog altijd niet gegeven.

Het BAG is niet de enige Europese inspectie die cabotage-overtredingen scherp in de gaten houdt. Ook Nederlandse vervoerders die actief zijn in Frankrijk maken regelmatig melding van een grote inspectiedruk voor buitenlandse vervoerders.

Het is vreemd dat de aanpak van illegale cabotage zo sterk verschilt tussen lidstaten. De cabotageregels binnen de EU zijn geüniformeerd en in Nederland gelden dezelfde eisen als in Duitsland en Frankrijk. Om een gelijk speelveld te waarborgen, zou ook de aanpak meer op elkaar moeten lijken. Waarom zou een buitenlander in Nederland wegkomen met een cabotageritje extra, terwijl dat andersom niet het geval is?

Met de komst van het EU-Mobiliteitspakket worden de cabotageregels verder aangescherpt. Het aantal toegestane ritten blijft gelijk, maar nieuw is de cooling-downperiode die chauffeurs tussen twee cabotageseries in acht moeten nemen. Ook komt er een terugkeerplicht voor zowel chauffeurs als voertuigen. Nederland staat achter deze nieuwe EU-regels. Maar met de huidige inspectie-inspanningen zal er voor caboteurs op Nederlandse bodem naar verwachting weinig veranderen. Hier ligt een taak voor de politiek en de inspectie. Laat het Mobiliteitspakket extra aanleiding zijn om de vinger aan de pols te houden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement