De regelingen zijn begin vorig jaar onder stoom en kokend water tot stand gekomen. Daarbij was te verwachten dat sommige ondernemers de verleiding niet zouden kunnen weerstaan om er misbruik van te maken. Dat is in sommige gevallen namelijk een gevalletje ‘de kat op het spek binden’. Toch was de keuze verantwoord om te accepteren dat dit zou gebeuren, om zo de 99% goedwillende ondernemers op de been te houden tijdens de door de overheid ingestelde lockdown. Snelheid bij de invoering was even belangrijker. Het is daarom goed dat de overheid nu streng optreedt bij geconstateerd misbruik. Het cijfer van vierhonderd fraudegevallen is behoorlijk laag te noemen. Al is het natuurlijk de vraag of alle gevallen daarmee in beeld zijn.

Alle regelingen bij elkaar kosten de maatschappij tientallen miljarden. Ze zijn diverse keren met enkele maanden verlengd. Je zou verwachten dat de ambtenaren bij iedere verlenging voldoende tijd hebben gehad om misbruik te inventariseren en daar de regelingen op aan te passen. Toch zijn ze vrijwel volledig onder dezelfde voorwaarden steeds verlengd. Betekent dit dat de ambtenarij geen misbruik heeft geconstateerd? Of dat ze er wellicht ook niet hard naar hebben gezocht? Zeker een regeling als de NOW is kwetsbaar voor ‘sturing’ door ondernemers, om zo maximaal te profiteren.

De Algemene Rekenkamer heeft eind vorig jaar onderzoek gedaan naar de opzet van het beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik in de NOW 1.0- en NOW 2.0-regeling. Daaruit bleek onder meer dat de minister van SZW samen met UWV de risico’s op misbruik van de NOW-regeling in beeld heeft, maar ook dat risico’s niet (geheel) zijn afgedekt.

De Rekenkamer komt volgende week met een terugblik op de uitgaven in 2020. Mocht nu opeens blijken dat er massaal misbruik van gemaakt is, dan heeft de overheid dat volledig aan zichzelf te wijten. Die miljardenrekening komt vooral bij de goedwillende ondernemer en belastingbetaler terecht. Verder zou je kunnen spreken van ongeoorloofde staatssteun. Goedwillende ondernemers hebben immers alleen gekregen waar ze recht op hadden. En moeten nu weer concurreren tegen anderen die wel een paar ton extra buffer op hebben kunnen bouwen.

Lees ook: Beslaglegging bij 400 bedrijven na misbruik coronasteun TVL

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding