De recent gesloten intentieverklaring tussen het Rotterdamse havenbedrijf en het Duitse energiebedrijf Uniper voor de waterstoffabriek is vanuit deze aspecten zeker toe te juichen, maar de overeenkomst laat ook nog een waslijst van harde randvoorwaarden zien waaraan nog moet worden voldaan voordat er eind volgend jaar een definitief besluit kan worden genomen en de eerste paal de grond in kan op de Maasvlakte.

Een aantal van die condities ligt voor de hand. Het gaat dan om zaken als het technische ontwerp, de vergunningen en het vinden van de bouwers. We hebben hier immers op deze schaal (capaciteit 100 megawatt) te maken met nieuwe technieken en onontgonnen gebied.

Een andere cruciale eis voor de bouw van de Rotterdamse waterstoffabriek is een noodzakelijke subsidie van de Nederlandse overheid. Zonder die steun gaat het groene project, waarvan de kosten worden geschat op 200 miljoen euro, gewoon niet door. Daarmee kan gerust gesteld worden dat het gros van de investeringskosten door Den Haag zal moeten worden opgehoest, wil er echt handen en voeten worden gegeven aan de energietransitie in de Rotterdamse haven, en ook aan die in Amsterdam, waar de haven mikt op een rol als opslagpunt van groene waterstof.

Den Haag laat het in de praktijk echter nog afweten om de mooie woorden uit beleidsnotities over grote waterstoffabrieken om te zetten in daden (lees: subsidie). In vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland trekt de Nederlandse overheid amper geld uit voor dit soort projecten. Zo hangt voorlopig nog een grote donkere wolk boven het ambitieuze waterstofproject op de Maasvlakte.

Het is zaak dat Den Haag snel duidelijkheid geeft of de Rotterdamse waterstoffabriek zijn gevraagde subsidie tegemoet kan zien. Desnoods als pilotproject. Want ook elders in Nederland, zoals in Zeeland, staan bedrijven te trappelen om een vergelijkbare fabriek op te zetten. Daarnaast moet er in Nederland nog het nodige aan infrastructuur worden vertimmerd, zoals bijvoorbeeld geldt voor het bestaande netwerk van de Gasunie. Het zou ook op dat terrein handig zijn als er wat meer sturing en regie vanuit de Haagse politiek komt. Anders raakt Nederland gegarandeerd achterop in de Europese waterstofrace.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement