Belangrijke oorzaak voor de tegenvaller van 200 miljoen ligt in het plan dat de Dienst Wegverkeer (RDW) de benodigde ICT zelf gaat realiseren. Volgens de minister levert dat tal van voordelen op. Zo blijven de data en intellectuele eigendomsrechten op die manier in publieke handen en wordt voorkomen dat de overheid locked-in raakt door de betrokkenheid van een marktpartij met een grote vinger in de pap. Daar komt bij, dat er meer investeringen nodig zijn in de financiële administratie van het systeem, aangezien deze bij nader inzien toch niet kan worden ondergebracht bij bestaande processen en systemen. Ook het uitstel naar 2026 kost extra geld, want de personeelskosten moeten wel betaald worden. En zo zijn er nog enkele onvoorziene tegenvallers en gebeurtenissen die leiden tot het opvoeren van de kostenramingen.

Toen dit voorjaar bekend werd dat het kabinet de invoering van de vrachtwagenheffing wilde doorschuiven naar 2027, reageerden brancheorganisaties getergd. Om te kunnen voldoen aan de afspraken uit het Klimaatakkoord en de eisen voor ­zero-emissie stadslogistiek, is het geld van de terugsluisregeling – geraamd op 250 miljoen euro per jaar – al veel eerder nodig, zo stelden zij. Het enorme bedrag aan nu bekende meerkosten komt uit dezelfde geldpot en leidt dus de facto tot grofweg nog een jaar aan gemiste inkomsten voor de sector.

De vraag is nu dus of het door de RDW zelf ontwikkelde systeem inderdaad goedkoper in gebruik wordt. Vooralsnog wordt in de Kamerstukken nog geen gewag gemaakt van financiële meevallers in de uitbating van de trucktol. Sterker nog, de Raad van State maakt zich zorgen over de hoge uitvoeringskosten, zo blijkt uit het advies over het wetsvoorstel dat inmiddels is gepubliceerd.

Koste wat kost moet voorkomen worden dat de invoering van de vrachtwagenheffing uitdraait op een financieel debacle. Er zijn in het (recente) verleden al te veel voorbeelden geweest van loodzware, kosten verslindende ICT-overheidsprojecten die op niets zijn uitgedraaid. De overheid verwacht veel van de sector op het gebied van verduurzaming. Het is te hopen dat daarbij naast de stok van de steeds strengere wetgeving ook de wortel van de beloofde terugsluis een blijvertje is.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding