Hoe wordt het emissielabel gehandhaafd? Iedere tienduizend draaiuren wordt er fysiek een meting verricht door een gecertificeerd bedrijf om te controleren of het schip nog steeds voldoet aan de papieren werkelijkheid. Van zulke bedrijven zijn er nu stuk of drie in Nederland. Daarnaast moeten er elk kwartaal gegevens worden opgeven, waaronder het brandstofverbruik dat nodig is om de CO2-footprint te bepalen en het ureum­gebruik dat voor duurzamere motoren zorgt. Als uit de controle blijkt dat het schip viezer is geworden, vindt er een degradatie in de label-orde plaats. Het label kost daarmee zowel geld als tijd.

De kosten voor het laten uitvoeren van de metingen komen voor rekening van de schipper. Een lastenverzwaring dus. Het valt nog niet te zeggen hoe hoog de prijs ervan wordt. Bovendien loopt het label een beetje voor de muziek uit. De overheid is weliswaar bezig om convenanten af te sluiten met grotere havens in Nederland om de eerste voordelen te kunnen bieden aan schippers met een goed etiket, zoals korting op havengelden, maar die zijn er nog niet. En aangezien die financiële voordelen er nu nog niet zijn, kun je je als schipper afvragen of zo’n label nu al van toegevoegde waarde is.

Het ministerie wil het label later verder in Europa uitrollen. Maar zo ver is het voorlopig nog niet. Eerst moet duidelijk worden wat de kosten zijn voor schippers. En welke voordelen schippers én verladers krijgen die gebruikmaken van schepen met groene labels.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement