Volgens Noorman is er in de regio bij lokale overheden te weinig oog en aandacht voor een mogelijke oplossing voor het nijpende ruimteprobleem in de haven: het op termijn uitgraven van de Houtrakpolder. Hij wil graag dat de polder op de politieke agenda wordt gezet, maar heeft in de verschillende gemeentes weinig tot geen medestanders.

De gemeente Haarlemmermeer, waarin de Houtrakpolder zich bevindt, is faliekant tegen het opofferen van de polder voor kades. Haarlem vindt dat er een groen gebied moet blijven tussen de eigen buitenwijken en de hoofdstad. Ook binnen de Amsterdamse gemeenteraad is weinig animo te bespeuren, ofschoon de hoofdstad met het ambitieuze woningbouwproject Havenstad de veroorzaker is van de ruimteproblemen in de haven, aldus de Oram-directeur.

Met zoveel tegenstand uit de regio is het niet verwonderlijk dat de Oram naar Den Haag kijkt om de Houtrakpolder toch op de agenda te krijgen als mogelijke oplossing voor de ruimteproblemen in de Amsterdamse haven. De haven is van nationaal belang, maar zijn logistiek nautische rol dreigt in het gedrang te komen als er niet voldoende grond beschikbaar is. De rijksoverheid heeft vast wel een open oor voor het pleidooi van het Amsterdamse bedrijfsleven, want zij heeft niet voor niets bijna 1 miljard euro gestopt in de nieuwe zeesluis en wil graag zien dat die investering ook op termijn rendeert.

Met woningbouw in de Coen- en Vlothaven en het inleveren van dure diepzeekades wordt dat laatste zeker niet gerealiseerd. Daar geeft de Amsterdamse politiek duidelijk het verkeerde signaal af richting Den Haag. Eerder keek de rijksoverheid al met grote zorg naar de plannen van de hoofdstad om bruggen over het IJ te bouwen, plannen waardoor het scheepsverkeer niet langer was verzekerd van een vrije doorgang naar het achterland. Het feit dat er rond het uitgraven van de Houtrakpolder langzamerhand een taboesfeer is ontstaan in de regio, geeft andermaal reden tot zorg.

Dat de Oram de Houtrakpolder nu op de politieke agenda wil zetten, laat zien dat de nood bij het bedrijfsleven hoog is in de zoektocht naar alternatieven. Steeds meer bedrijven in de haven zien de druk van de stad in de vorm van woningbouw. Een goed voorbeeld is het lot van Damen Shipyards in Amsterdam, een goed draaiend bedrijf dat moet wijken voor vastgoedontwikkelaars.

In die context is het goed om te kijken naar alle ruimtelijke opties aan het Noordzeekanaal en ook de politiek gevoelige Houtrakpolder niet uit te sluiten. Wellicht dat die zoektocht met eventueel wat meer regie vanuit Den Haag nieuwe inzichten oplevert, bijvoorbeeld als men daarbij ook het enorme industrieel complex van Tata Steel aan de IJ-monding bij Velsen in het vizier krijgt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement