De oplossingen zijn er al. Denk aan vervoer over water enzero-emissietransport. Ook hubs zijn in potentie een belangrijk onderdeel van een duurzamere en efficiëntere bouwlogistiek, zo bleek vorige week tijdens een bijeenkomst van NT en TKI Dinalog. Door de logistiek te concentreren in een hub aan de rand van de stad, kan de omgeving van de bouwplaats ontlast worden. Door de grote kostenbesparingen – VolkerWessels rapporteert een reductie in de bouwkosten van 15 euro per vierkante meter – zijn hubs bovendien al snel lucratief. Er ligt dus een win-win voor het oprapen, maar niet iedereen is daarvan doordrongen. Leveranciers die geen belang denken te hebben bij het gebruik van bouwhubs blijven in veel gevallen liever direct op de bouwplaats leveren, op een moment dat hen uitkomt. Ook veel inkopers houden liever vast aan de modus operandi die zij al sinds jaar en dag kennen.

Er moet daarom meer geïnvesteerd worden in afstemming. ‘Ketensamenwerking’ lijkt hier het sleutelwoord. Partijen moeten een manier gaan vinden om de financiële voordelen uit te smeren over de keten, zodat alle betrokkenen er baat bij hebben. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor ontwikkelaars. maar ook van gemeenten mag verwacht worden dat zij de regie naar zich toe trekken en meer doen om betrokken bedrijven samen aan tafel te krijgen. Ook benutten lokale overheden lang niet alle mogelijkheden om via de omgevingsvergunning of in eigen aanbestedingen hogere eisen te stellen aan het bouwlogistieke proces. Veel bouwvervoerders staan klaar om hierin mee te denken.

Het breken met gewoonten is moeilijk, maar in het licht van de bouw- en verduurzamingsopgave wel noodzakelijk. Slimme bouwlogistiek vraagt om commitment van overheden en bedrijven. Om concepten als de bouwhub van de grond te krijgen, moeten zij duidelijker keuzes maken en de schroom loslaten om elkaar uit te dagen. Met de komst van de zero-emissie-zones zal de wal uiteindelijk het schip keren, maar de vraag is of leefbare binnensteden nog zo lang kunnen wachten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement