Volgens Deltalinqs zou ‘als last resort’ het openzetten van de gaskraan in Groningen in één klap de energieproblemen in Europa oplossen terwijl er door de absurd hoge prijs van aardgas ruim voldoende budget zou zijn om de Groningers ruimhartig te compenseren. Hoe dat geld dan precies besteed moet worden, kan het kabinet nu alvast intern bedenken, eventueel in overleg met Groningse vertrouwenspersonen. Want onder druk en met een goed gevulde portemonnee wordt alles vloeibaar en dan helpt het als je alvast alle oorzaken en gevolgen van extra gaswinning op een rijtje hebt gezet. Dat het kabinet eventuele gedupeerden direct gerust kan stellen en hen ervan kan overtuigen dat ook zij er onder de streep beter van worden, is een belangrijke voorwaarde.

Het kabinet Rutte heeft echter geen positief trackrecord als het gaat om proactief nadenken over compensatie van burgers en bedrijven. Kijk maar naar de trage bureaucratische afhandeling van het compenseren van de slachtoffers van de toeslagenaffaire en van reeds gedupeerde Groningers met aardbevingsschade en zie ook de (ontbrekende) wijze waarop met de boeren wordt overlegd over hun bijdrage aan het oplossen van het stikstofprobleem. Dat de kolencentrales uit de media moesten vernemen dat er opeens weer 100% gestookt mocht worden om aardgas te besparen, waardoor dit in de praktijk nog steeds niet overal gebeurt, is eveneens een teken aan de wand.

In deze tijd van crisis mag van het kabinet daadkracht en een vooruitziende blik verwacht worden. En daar hoort bij dat je soms in alle stilte politiek gevoelige dossiers voorbereidt, met de juiste antenne, om dan direct in actie te kunnen komen als de situatie erom vraagt. Hopelijk heeft het kabinet van de stikstofdiscussie in elk geval geleerd, dat het alleen maar tegen je werkt als je je beperkt tot het beloven van een abstract miljardenbudget zonder dat je daarbij de bijbehorende concrete gevolgen en maatregelen voor individuele groepen benoemt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement