De verplichte thuisreis voor trailers kwam voor de zomer als een duveltje uit een doosje naar voren in een toelichting op het Mobiliteitspakket. De terugkeerplicht voor trucks geldt al sinds afgelopen februari, maar er is zoveel onduidelijkheid ontstaan over de invulling ervan, dat Brussel het nodig vond een extra uitleg te publiceren. Die uitleg bleek vervolgens haaks te staan op de interpretatie van vrijwel iedereen in de sector. Na alle ophef trekt de Commissie zijn keutel nu weer in.

Het is een teken aan de wand dat de uitgebreide leidraad voor interpretatie van het Mobility Package überhaupt nodig is. Het pakket is na al die jaren zo uitgebreid geworden dat de kwaliteit eronder is gaan leiden. Critici wijzen er al langer op dat er nogal wat overlap is ontstaan doordat de regels allemaal op verschillende manieren hetzelfde proberen te bereiken: het verbeteren van de werkomstandigheden voor chauffeurs en het doorbreken van protectionistisch beleid bij de lidstaten. Waarom bijvoorbeeld een terugkeerplicht voor trucks invoeren als een en ander al afdoende is geregeld via de vernieuwde detacheringsregels?

In elke uithoek van de Europese markt voor het wegtransport zouden dezelfde regels moeten gelden. In werkelijkheid zijn de belangen van lidstaten in Oost- en West-Europa echter vaak tegengesteld. Er dreigt daardoor een tweedeling te ontstaan tussen landen waar gehandhaafd wordt en de landen waar de autoriteiten daartoe minder gemotiveerd zijn. In die constellatie hebben we niets aan een troebel pakket van maatregelen waar eenieder zijn eigen interpretatie aan kan geven. Bedrijven hebben duidelijkheid nodig om de regels te kunnen naleven. Lidstaten hebben duidelijkheid nodig om te kunnen handhaven. Als het bij Brussel zelf al ontbreekt aan die klaarheid, hoe kunnen we dan van anderen verwachten dat ze weten hoe te handelen?

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement