Ook voor de modal shift zijn voldoende ligplaatsen voor de nacht en wachtplaatsen in een havengebied een vereiste. Om als modaliteit aantrekkelijk te blijven is het belangrijk dat de vaartijden, en daarmee de kosten, niet oplopen in de zoektocht naar een plekje.

Een ruime meerderheid van de schippers ervaart problemen met het vinden van wachtplaatsen in North Sea Port. Het havenbedrijf heeft als oplossing een nieuwe visie op de binnenvaart opgesteld. Schippers wordt voortaan gevraagd meer ‘just in time’ te varen. Daarmee wordt het probleem van de ligplaatsen verplaatst naar buiten het havengebied, waar het evengoed met een lampje zoeken is.

Het tekort aan ligplaatsen is overigens niet alleen in North Sea Port een probleem. Dit speelt in heel Zeeland en ook landelijk zijn er onvoldoende plekken.

Te vaak wordt er in de transportsector voorbijgegaan aan de basisbehoeftes van de mensen die het vervoer verzorgen. Ook voor truckers is het vinden van een goede overnachtingsplaats geen vanzelfsprekendheid. De politiek stelt allerlei regels vast, maar de basisvoorzieningen lijken te worden vergeten. Dat kan beter.

Onderzoeksbureau Panteia concludeert dat de kern van het ligplaatsentekort voor de binnenvaart in Zeeland in de binnenhaven van Vlissingen ligt. Diverse kades zijn daar niet meer beschikbaar. Ook slecht onderhoud aan steigers waardoor deze noodgedwongen afgesloten zijn, dragen bij aan het tekort. De provincie belooft nu actief op zoek naar nieuwe ligplaatsen en geld te steken in kaderenovatie. Ook komt er een meldpunt waar schippers terecht kunnen om problemen te melden en oplossingen aan te dragen.

Toch zijn de problemen kennelijk het gevolg van politieke besluiten, of andere prioriteiten. Het wordt tijd dat zowel lokale als landelijke overheden de arbeidsomstandigheden van logistieke medewerkers die niet altijd in een huis kunnen slapen serieus nemen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement