De vrachtafhandeling op Schiphol staat voor grote veranderingen. De grote volumes en onderlinge concurrentie tussen de grote tien mondiale expediteurs dwingen hen tot meer controle, snelheid, efficiëntie en kostenbesparingen. De afhandelaars zullen de bakens
moeten verzetten om te overleven.