In vergelijking met 2016 kwam de totale exportwaarde 10,3% hoger uit. De import steeg met 10,0%.

De invoer van goederen lag afgelopen jaar voor het eerst boven de 400 miljard euro, met een totale waarde van ruim 410 miljard. Dat was het jaar ervoor nog 372 miljard. Ook de uitvoerwaarde was vorig jaar flink hoger en kwam uit op 468,7 miljard, tegenover 425 miljard een jaar eerder.

Zowel de handel met landen uit de Europese Unie als niet-EU-landen nam toe. Een groei die voor een aanzienlijk deel werd gedragen door de categorie ‘minerale brandstoffen’. Zowel bij de invoer als bij de uitvoer werden daar plussen genoteerd van ongeveer 20%.

Woensdag publiceerde het CBS ook cijfers over de internationale goederenhandel in december 2017. Daaruit kwam een lichte exportstijging naar voren. In december 2016 bleef de totale waarde nog steken op 37,9 miljard euro. Dat was afgelopen december opgelopen tot 38,3 miljard, een stijging van 1%. De invoer steeg harder, van 32,8 miljard euro naar 34,2 miljard, een plus van 4,3%.

Niet alleen de waarde van de internationaal verhandelde goederen nam toe, ook het volume steeg. In december was de totale uitgevoerde hoeveelheid 6,6% groter dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vooral de export van personenauto’s, machines en apparaten nam toe. Ook het invoervolume pluste in de de laatste maand van vorig jaar stevig. De totale hoeveelheid kwam 8,3% hoger uit dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Het einde van de groei lijkt nog niet in zicht. Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de uitvoer momenteel nóg gunstiger dan in december 2017. Deze omstandigheden worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie.

De Haagse rekenmeesters wijzen in dit verband op de groei van de Duitse industriële productie. Deze was in februari een stuk groter dan in december. Daar staat tegenover dat de ontwikkeling van de reële wisselkoers zich juist negatief ontwikkelde.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement