Toen het CBS in 1917 begon met het meten van deze gegevens werd er nog voor 968 miljoen gulden aan goederen ingevoerd. De uitvoer kwam toen uit op 821 miljoen gulden. Vorig jaar was de waarde van de invoer 411 miljard euro en die van de uitvoer 469 miljard euro. Gecorrigeerd voor inflatie was de invoer 228 keer zo hoog en de uitvoer 384 keer, aldus het statistiekbureau.

In het begin van de vorige eeuw domineerde de landbouw nog de Nederlander export. Momenteel verdient Nederland vooral veel geld aan de uitvoer van minerale brandstoffen, chemische producten, machines en vervoermiddelen. Overigens ontbreken er uit de beginjaren na 1917 en de periode 1940 tot 1945 wel enkele statistische gegevens. Maar dat weerhoudt het CBS er niet van om conclusies te trekken.

Het CBS is zelf al wel wat ouder dan de handelsstatistiek. Het bureau werd opgericht in 1899, als opvolger van de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) die enkele jaren eerder het levenslicht zag.