TLN is tegen de afschaffing van de sectorpremies en sectorindeling. Verder vreest de branchevereniging voor extra ontslagvergoedingen die het toevoegen van de zogeheten cumulatiegrond met zich mee kan brengen. En de extra kosten die gepaard gaan met het plan dat werknemers al vanaf de eerste dag recht krijgen op een transitievergoeding, kan ook op weinig goedkeuring rekenen.

Hogere ww-premie

Nu verschilt de hoogte van de ww-premie per sector. In de sector transport en logistiek is deze relatief laag, omdat de sector veel energie besteedt aan het voorkomen dat werknemers in de ww terechtkomen. In het wetsvoorstel is opgenomen dat alle sectoren dezelfde premie gaan betalen. ‘Die sowieso hoger zal zijn dan de huidige premie’, verwacht TLN. ”De inspanningen van de sector om werkloosheid onder werknemers te voorkomen, worden dus afgestraft met een hogere premie.’

Ook wil het kabinet de ww-premie voor tijdelijke contracten met 5 procentpunten verhogen. ‘In veel gevallen is het aanbieden van een vast contract om allerlei redenen geen optie voor een werkgever en maakt de hogere ww-premie het aanbieden van een ander type contract relatief duur’, legt TLN uit. ‘Het belasten van tijdelijke contracten is niet het geschikte instrument om werkgevers te stimuleren om werknemers in vaste dienst te nemen, zeker niet in combinatie met de verplichte transitievergoeding vanaf de eerste dag.’

Cumulatiegrond

Het wetsvoorstel biedt werkgevers een nieuwe grond voor ontslag: de cumulatiegrond. Met de nieuwe ontslaggrond kan de werkgever een optelsom maken van verschillende ontslaggronden en op deze manier gemakkelijker een werknemer ontslaan, als dat nodig is.

‘In de praktijk zien we knelpunten ontstaan omdat er geen sprake is van voldragen ontslaggronden waardoor werkgever en werknemer tot elkaar veroordeeld blijven. Het toevoegen van een cumulatiegrond kan hiervoor een oplossing zijn. Maar het is onzeker of de nieuwe grond ook betekent dat ontbinding daadwerkelijk zal plaatsvinden’, licht de brancheorganisatie toe.

‘Wij vinden dat het toevoegen van een cumulatiegrond niet mag leiden tot anderhalf maal de huidige transitievergoeding. Nog niet zo heel lang geleden was in het mkb veelal helemaal geen vergoeding verschuldigd bij een ontbinding via de verkregen ontslagvergunning van het UWV. Grote zorg is dat in de praktijk een hogere transitievergoeding ertoe zal leiden dat werknemers dit hogere bedrag als uitgangspunt zullen nemen in de vaststellingsovereenkomst, waardoor de ondernemer nog duurder uit is dan nu al het geval is. Dit zal niet bijdragen aan de bereidheid van ondernemers om mensen in vaste dienst te nemen.’

Payrolling

Payrolling biedt werkgevers flexibiliteit. Maar vaak is er bij payrolling sprake van minder goede arbeidsvoorwaarden dan bij een regulier dienstverband. ‘Dit werkt oneerlijke concurrentie in de hand’, vindt TLN. ‘Om het speelveld tussen reguliere werkgevers en payrollbedrijven gelijk te trekken, zouden payrollmedewerkers recht moeten krijgen op een adequate pluspensioenregeling van StiPP’.

De reactie van TLN wordt meegenomen in de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het wetsvoorstel voor de zomer naar de Raad van State sturen en daarna naar de Tweede Kamer.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement